SFPs representanter i Vandas beslutsorgan 2017 – 2021

SFP i Vanda har beslutit om hur förtroendeposterna partiet får i stadens beslutande organ skall fördelas under perioden 2017 – 2021. ”Generellt sett är vi ganska nöjda över de platser vi tilldelats i förhandlingarna partierna emellan och vi har relativt bra möjligheter att påverka i frågor viktiga för oss”, säger fullmäktigegruppens ordförande Patrik Karlsson.

Till suppleant i stadsstyrelsen föreslås Marianne Sieviläinen från Övitsböle. Stefan Åstrand från Kivistö föreslås bli medlem i Stadsplaneringsnämnden och suppleant i Revisionsnämnden, medan Patrik Karlsson som bor i Håkansböle skulle få en nämndplats i Fritidsnämnden och bli ordförande i Svenska kommittén. I Svenska kommittén skall Gea Mansner och Mona Lanaeus sitta som medlemmar. Till ordförande i Utbildningsnämndens svenska sektion föreslås Kristian Rehnström från Sjöskog och Susanna Lindfors som medlem. Rehnström skall också bli medlem i Utbildningsnämnden. I Social- och hälsovårdsnämnden får Ann-Christine Teir en suppleantplats.

SFPs fullmäktigegrupp består av ledamöterna Patrik Karlsson och Stefan Åstrand samt suppleanterna Kristian Rehnström och Marianne Sieviläinen.

SFPs fullmäktigegrupp 2017-2021

Totalt har SFP cirka 40 platser som beror av kommunalvalet i de olika organen, suppleanterna medräknade. Stadsfullmäktige i Vanda gör det slutliga valet av representanterna på sitt möte 12.6.2017.

Tilläggsinformation ges av:

Patrik Karlsson, fullmäktigegruppens ordförande
tfn 040 728 6447, epost patrik.karlsson@vantaa.fi