Partiet tackar fältet

Nyheter

Nu är rösterna räknade och för Nils Torvalds och SFP blev resultatet kanske inte helt vad vi hade hoppats på. Man måste ändå komma ihåg att detta val verkligen var exceptionellt. President Niinistös popularitet var oerhört stor och många väljare tyckte att valet kändes avgjort redan från början.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till er för det viktiga jobb ni har gjort. Ni har gjort ett otroligt jobb i era kommuner. I Nyland har otaliga flyers delats ut, man har stått ute i ur och skur, och valaffischer och banderoller har satts upp. Synligheten presidentvalskampanjen har medfört är en bra grund inför kommande landskaps- och riksdagsval. Vi kommer igen!

Än en gång, ett stort tack till er alla för er insats! Utan er är SFP ingenting.

Varma hälsningar,

Jenny och Minna samt valgruppen i Vanda

SFPs representanter i Vandas beslutsorgan 2017 – 2021

SFP i Vanda har beslutit om hur förtroendeposterna partiet får i stadens beslutande organ skall fördelas under perioden 2017 – 2021. ”Generellt sett är vi ganska nöjda över de platser…