Riksdagsledamöternas frågetimme i Vanda

Nyheter

Har du frågor om Finlands framtid, SOTE reformen, riksdagens arbete eller någonting annat som du brinner för? Nu här du som Vandabo möjlighet att prata direkt med sju av SFP:s riksdagsledamöter! Välkommen!