Riksdagsledamöternas frågetimme i Vanda

Har du frågor om Finlands framtid, SOTE reformen, riksdagens arbete eller någonting annat som du brinner för? Nu här du som Vandabo möjlighet att prata direkt med sju av SFP:s…

46 kandiderar på SFP-listan

46 personer från Vanda ställer upp på SFP:s listan i kommunalvalet, varav 25 är kvinnor och 21 män. Nyligen nominerad blev: Martin Andergård, Guy-Erik Baarman, Sean Banyanga-Dámour, Alex Björkell, Allan…