Kvinnoförbundet

Svenska Kvinnoförbundet är en organisation för kvinnor och män som vill mötas, dela erfarenheter och arbeta med kvinnosaks- och jämställdhetsfrågor. En stor del av vår verksamhet sker i våra lokalavdelningar runt omkring i Svenskfinland. Kom med i vår lokala verksamhet i Vanda och arbeta för en jämställd värld- såväl lokalt som globalt.

Styrelsen 2023-2024

Ordförande
Tonya Aurto
tonya.aurto@gmail.com

Vice ordförande

Carola Bäckström

Sekreterare
Solveig Halonen

Kassör
Karola Asplund

Styrelsemedlem

Pia Mikkonen

Styrelsemedlem

Laura Johansson

Styrelsemedlem

Marianne Sieviläinen