Förtroendevalda

SFP
Förtroendemannaposter 2017-2021
ordinarie suppleant
Stadsstyrelsen Marianne Sieviläinen
Stadstyrelsens allmänna sektion Marianne Sieviläinen
Stadsplaneringsnämnden Stefan Åstrand Solveig Halonen
Undervisningsnämnden Kristian Rehnström Jani Kiviaho
Undervisningsnämndens svenska sektionen Kristian Rehnström Martin Andergård
Undervisningsnämndens svenska sektionen Susanna Lindfors Susanne Siimelä
Undervisningsnämndens svenska sektionen, stadstyrelsens representant Marianne Sieviläinen
Sektionen för individuella ärenden Kristian Rehnström
Fritidsnämnden Patrik Karlsson Allan Buss
Revisionsnämnden Stefan Åstrand
Social- och hälsovårdsnämnden Ann-Christine Teir
Centralvalnämnden Monica Jansson-Olenius
Nämndeman i tingsrätten Ralf Asplund
Nämndeman i tingsrätten Ann-Christine Teir
Godeman i fastighetsfrågor Ralf Asplund
Kårkulla fullmäktige Carola Bäckström  Håkan Sandell
Sydkustens landskapsförb. Håkan Sandell
Sydkustens landskapsförb. Fredrika Fellman
Generalplanekommittén (2017-2019) Solveig Halonen
Utvecklingskommittén för Kivistö-Myrbacka området Allan Buss Michael Ek
Delegationen för inneluft ärenden Ann-Christine Teir
Delegationen för mångkulturella ärenden Pia Rannikko Jean D’Amour Banyanga
Äldrerådet(Vanda sv. Pen.) Ulla-Stina Palomaa Håkan Sandell
Svenska Kommittén Patrik Karlsson Guy Baarman
Svenska Kommittén Gea Mansner Maria Ingström
Svenska Kommittén Mona Lanaeus Susanne Siimelä
Historiekommittén Melker Olenius
Kiinteistö Oy Tikkurilan kekustapysäköinti Per-Erik Aura

Helsingforsregionens trafiks styrelse                   Kristian Rehnström