28.1.2020

Patrik Karlsson från Vanda vald till suppleant i den finska delegation i EU:s regionkommitté för perioden 2020-2025