Vandas stadsfullmäktige / 21.9.2020

Vanda stads utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap.

SFP i Vandas fullmäktigegrupp anser att förslaget till ny lagstiftning inte tar i beaktande Vandas invånarstruktur och den stora inflyttning som sker till Vanda. Vanda skulle bli en av de stora förlorarna och detta skulle leda till att staden skulle måsta spara in på sin basservice på ytterligare 14,6 miljoner euro från och med år 2023. Detta kan vi inte acceptera. Regeringen måste se över sina beräkningsgrunder. Vi kan inte bestraffas på det här sättet.

Dessutom är SFP orolig för den svenskspråkiga servicen och hur den skall skötas i det nya landskapet, där andelen svenskspråkiga minskar från nuläget. Vi önskar även att Kårkulla kan fortsätta ge sin service även i framtiden för de Vandabor som har behov för det.

SFP tycker även det är synd att kommunerna inte involverats mer i denna process. Helst skulle det ha varit att Vanda som stad skulle fortsatt med att sköta om sin egen social- och hälsovård.

SFP:s fullmäktigegrupp understöder stadsdirektörens ursprungliga förslag till utlåtande och inte stadsstyrelsens förslag till utlåtande.

Patrik Karlsson / SFP:s fullmäktigegrupps ordf. i Vanda

patrik.karlsson@vantaa.fi  / 040-7286447

Kommunalvalet 2021 – nominerade kandidater

SFP i Vanda har nominerat föjande personer till kandidater i kommunalvalet 2021

Solveig Halonen, Ann-Christine Teir, Patrik Karlsson, Marianne Sieviläinen, Mona Lanaeus, Ulla-Stina Palomaa, Susanna Lindfors, Michael Ek, Melker Olenius, Jani Kiviaho, Pia-Pauliina Rannikko, Martin Andergård, Guy Baarman, Per-Olof Sundqvist, Anatoly Lvov, Hilkka Aura, Per-Erik Aura, Pernilla Aura, Susanne Siimelä, Anette Kavaleff och Sixten Granroth.

Följande nya kandidater har nominerats: Maria Ingström, Janne Sundqvist, Sanni Hilpinen

14.10 2020 nominerades följande nya kandidater: Hanna Holmberg-Soto och Jan-Erik Eklöf

11.11 2020 nominerades följande nya kandidater: Monica Jansson-Olenius, Marie-Therese Olenius-Noopila, Harriet Puoli-Honka, Mikael Häggblom, Anneli Karlsson, Hanna Höglund och Siv Lindfors

09.12 2020 nominerades följande nya kandidater: Hanna Bäckström, Oliver Lindqvist, Axel Orrström, Kristian Rehnström, Håkan Sandell, Berit Selenius, Jessica Sivunen samt Thi Mem Vu

14.01 2021 nominerades följande nya kandidater: Katja Nummelin-Sailakari, Stefan Åstrand, Frida Forsblom-Prittinen samt Allan Buss

03.03 2021 nominerades följande nya kandidater: Kia Ahlfors, Alex Björkell, Ulf Dahlman, Thomas Elfgren samt Ha Hoang

09.03 2021 nominerades följande nya kandidater: Raija Virta samt William Topelius

Sidan uppdateras då nya kandidater nomineras