SFP:s partidag 26.10 / Vanda – Allmänpolitisk debatt

Ärade Ordförande, ministrar, riksdagsledamöter, delegater och åhörare, trevligt att få ha er här i Vanda eller på distans.

Jag har tänkt lyfta upp några saker som bekymrar mig.

Jag som Vanda SFP politiker tycker att förslaget till ny SOTE-lagstiftning inte tar i beaktande Vandas invånarstruktur och den stora inflyttning som sker till Vanda. Vanda skulle bli en av de stora förlorarna och detta skulle leda till att staden skulle måsta spara in på sin basservice på ytterligare 14,6 miljoner euro från och med år 2023. Detta kan vi inte acceptera. Regeringen måste se över sina beräkningsgrunder. Vi kan inte bestraffas på det här sättet bara för att vi skött oss väl. Jag hoppas att våra ministrar får denna ändring till stånd, precis som vår partiordförande sade i sitt linjetal.

Dessutom är jag orolig för den svenskspråkiga servicen och hur den skall skötas i det nya landskapet, Vanda-Kervo, där andelen svenskspråkiga minskar från nuläget. Hur skall vi lyckas ens att få behålla den lilla service vi har idag. Språkbarometerns resultat tror jag inte kommer att vara så fagert i Vanda, när vi får den kommunvisa rapporten senare i höst.

Kommuner permitterar lärare och stänger skolor, vart är vi på väg? Att elevvårdspersonalen flyttas över till landskapen skulle inte vara bra, eleverna i skolorna mår inte så bra just nu och allt stöd som kan ges åt våra elever och studerande behövs, det är närvaro och klara regler. Det sorgliga fall som vi nyligen haft i Vanda, visar att vi måste sätta ner foten och hjälpa de som blir utsatta i skolorna. De behöver oss vuxna i skolan, vi kan inte fortsätta så här, det behövs fler vuxna och inte mindre. Större enheter är ingen inbesparning!

Jag är ledsen att partifullmäktige helt klart visade kalla handen till våra motioner om hjälp i Vanda, hade inte räknat med stora saker men något, vi behöver hjälp och jag tror inte det hjälper att vi går till staden och ber om mer pengar. Vi får ett litet bidrag till vår fullmäktigegrupp, men är man 2 av 67 som vi är så ger det inte mycket pengar. Kommer inte att ta ärende till omröstning i salen. Att SFP dessutom förlorade vår stadstyrelsepost vid förra kommunalvalet gör att vi är ännu mer utsatta, och har svårt att få synlighet, vi har dessvärre inte heller någon i social- och hälsovårdsnämnden. Jag har nu själv varit aktiv snart 20 år som förtroendevald i Vanda, det har skett enorma förändringar på dessa år. Vi har nu en extra jobbig period i Vanda fram till nästa kommunalval, på grund av den stora inflyttningen i Vanda (2019, flyttade det in 5600 personer, som perspektiv så är vi nästan 5600 finlandssvenskar i Vanda), är det inte ens säkert att vi kan få behålla vår 2 mandat. Lite hjälp hade vi önskat av partiet, vi är ju ändå en ganska stor finlandssvensk stad med våra 5600 invånare. Vi hoppas på många besök och uttalanden om Vanda före kommunalvalet av både ministrar, riksdagsmän. Vi behöver faktisk hjälp och jag hoppas även att partiledningen förstår det! Vi vill lyckas och det kan vi tillsammans!

Tack ordförande!

Patrik Karlsson / Delegat –  SFP i Mellersta Vanda

patrik.karlsson@vantaa.fi  / 040-7286447

Vandas stadsfullmäktige / 21.9.2020

Vanda stads utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap.

SFP i Vandas fullmäktigegrupp anser att förslaget till ny lagstiftning inte tar i beaktande Vandas invånarstruktur och den stora inflyttning som sker till Vanda. Vanda skulle bli en av de stora förlorarna och detta skulle leda till att staden skulle måsta spara in på sin basservice på ytterligare 14,6 miljoner euro från och med år 2023. Detta kan vi inte acceptera. Regeringen måste se över sina beräkningsgrunder. Vi kan inte bestraffas på det här sättet.

Dessutom är SFP orolig för den svenskspråkiga servicen och hur den skall skötas i det nya landskapet, där andelen svenskspråkiga minskar från nuläget. Vi önskar även att Kårkulla kan fortsätta ge sin service även i framtiden för de Vandabor som har behov för det.

SFP tycker även det är synd att kommunerna inte involverats mer i denna process. Helst skulle det ha varit att Vanda som stad skulle fortsatt med att sköta om sin egen social- och hälsovård.

SFP:s fullmäktigegrupp understöder stadsdirektörens ursprungliga förslag till utlåtande och inte stadsstyrelsens förslag till utlåtande.

Patrik Karlsson / SFP:s fullmäktigegrupps ordf. i Vanda

patrik.karlsson@vantaa.fi  / 040-7286447

Kommunalvalet 2021 – nominerade kandidater

SFP i Vanda har nominerat föjande personer till kandidater i kommunalvalet 2021

Solveig Halonen, Ann-Christine Teir, Patrik Karlsson, Marianne Sieviläinen, Mona Lanaeus, Ulla-Stina Palomaa, Susanna Lindfors, Michael Ek, Melker Olenius, Jani Kiviaho, Pia-Pauliina Rannikko, Martin Andergård, Guy Baarman, Per-Olof Sundqvist, Anatoly Lvov, Hilkka Aura, Per-Erik Aura, Pernilla Aura, Susanne Siimelä, Anette Kavaleff och Sixten Granroth.

Följande nya kandidater har nominerats: Maria Ingström, Janne Sundqvist, Sanni Hilpinen

14.10 2020 nominerades följande nya kandidater: Hanna Holmberg-Soto och Jan-Erik Eklöf

11.11 2020 nominerades följande nya kandidater: Monica Jansson-Olenius, Marie-Therese Olenius-Noopila, Harriet Puoli-Honka, Mikael Häggblom, Anneli Karlsson, Hanna Höglund och Siv Lindfors

09.12 2020 nominerades följande nya kandidater: Hanna Bäckström, Oliver Lindqvist, Axel Orrström, Kristian Rehnström, Håkan Sandell, Berit Selenius, Jessica Sivunen samt Thi Mem Vu

14.01 2021 nominerades följande nya kandidater: Katja Nummelin-Sailakari, Stefan Åstrand, Frida Forsblom-Prittinen samt Allan Buss

03.03 2021 nominerades följande nya kandidater: Kia Ahlfors, Alex Björkell, Ulf Dahlman, Thomas Elfgren samt Ha Hoang

09.03 2021 nominerades följande nya kandidater: Raija Virta samt William Topelius

Sidan uppdateras då nya kandidater nomineras