Våra Politiker

SFP är representerad i stadens olika förtroendeorgan, bl.a. i fullmäktige, stadsstyrelsen, nämnderna och direktionerna samt i koncernbolagens och samfundens styrelser. Platsfördelningen i de olika förtroendeorganen samt stadsfullmäktige  beror på kommunalvalets resultat som ordnas vart fjärde år.  Stadsfullmäktige utser ledamöterna till de olika förtroendeorganen i början av mandatperioden. Ledamöterna i de övriga förtroendeorganen än stadsfullmäktige behöver inte nödvändigtvis vara fullmäktigeledamöter, men nog ha varit uppställda i valet.

Stadsfullmäktige

Medlem
Göran Härmälä
040-0880 539
goran.harmala@vantaa.fi

Medlem
Patrik Karlsson
040-728 6447
patrik.karlsson@vantaa.fi

Ersättare
Carita Haga
040-0596 598
carita.haga@vantaa.fi

Ersättare
Stefan Åstrand
040-5278 317
stefan.astrand@vantaa.fi

Stadsstyrelsen

Medlem
Patrik Karlsson
040-728 6447
patrik.karlsson@vantaa.fi

Ersättare
Kristian Rehnström
050-453 4271
rehnstrom@kolumbus.fi

Nämnder och Kommittéer

Svenska Kommittén

Ordförande
Solveig Halonen
044-3761 083
solveig.halonen@vantaa.fi

Personlig ersättare:
Maria Ingström

Medlem
Mona Lanaeus
050-3508 724
mona.lanaeus@vantaa.fi

Personlig ersättare:
Göran Härmälä
040-0880 539
goran.harmala@vantaa.fi

Medlem
Matias Sandström
040-0507 024
matias.sandstrom@vantaa.fi

Personlig ersättare:
Hanna Mannerström

Stadsstyrelsens representant
Patrik Karlsson

Undervisningsnämnden

Medlem
Carita Haga
040-0596 598
carita.haga@vantaa.fi

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion

Ordförande
Carita Haga
040-0596 598
carita.haga@vantaa.fi<br />

Ersättare:
Marianne Sieviläinen
marianne.sievilainen@vantaa.fi

Medlem
Michael Ek
michael.ek@vantaa.fi

Ersättare:
Per-Olof Sundqvist
per-olof.sundqvist@vantaa.fi

Stadsstyrelsens representant
Kristian Rehnström
050-453 4271
rehnstrom@kolumbus.fi

Stadsplaneringsnämnden

Medlem
Göran Härmälä
040-0880 539
goran.harmala@vantaa.fi

Ersättare:
Marit Juslin
040-5913 254
marit.juslin@vantaa.fi

Centralvalnämnden

Ersättare
Monica Jansson-Olenius
monica.jansson-olenius@vantaa.fi

Social- och hälsovårdsnämnden

Medlem
Stefan Åstrand
040-527 8317
stefan.astrand@vantaa.fi

Ersättare:
Pia Mikkonen
044-307 4631
pia.mikkonen@vantaa.fi

Folktinget

Styrelsemedlem & Ledamot
Jan-Erik Eklöf
045-6501 314
jan-erik.eklof@sfp.fi

Sydkustens Landskapsförbund

Styrelsemedlem, ersättare
Stefan Åstrand
040-5278 317
stefan.astrand@vantaa.fi

Styrelsemedlem, ersättare
Malin Hauk
041-5011 767
malin.hauk@vantaa.fi