Välfärdsområdesval 2022

Svenska folkpartiet i Nyland inleder nomineringen för välfärdsområdesvalet med starka kandidatlisto


Svenska folkpartiet i Nyland samlades till digitalt extra kretsmöte fredagen den 24 september. Mötet öppnades av kretsordförande Hanna Lönnfors.

– Vi står inför en historisk möjlighet att påverka. Finländarna är en åldrande befolkning och behovet av omsorg ökar. Social- och hälsovårdsreformen blir äntligen verklighet och SFP siktar på att göra ett gott val i Nylands fyra välfärdsområden.

Kretsmötet nominerade de första kandidaterna till välfärdsområdesvalet som äger rum 23.1.2022. 

– Vi har kommit bra igång med kandidatrekryteringen och jag är mycket nöjd med nomineringen hittills. Vi vill ha en kandidatuppställning med bredd vad gäller kön, ålder, kompetensområden och hemort och vi har kommit bra igång, säger Lönnfors.

Kretsmötet gav SFP i Nylands kretsstyrelse fullmakt att nominera ytterligare kandidater till välfärdsområdesvalet. Klara kandidatansökningar lämnas in till välfärdsområdesvalnämnderna senast 14.12.2021.

24.9.21 nominerades Ann-Christine Teir och Patrik Karlsson från Vanda.