Välfärdsområdesval 2022

Svenska folkpartiet i Nyland lämnade in en stark kandidatlista med 10 namn i Vanda och Kervo välfärdsområde måndagen den 13 december. SFP är i valförbund med Samlingspartiet i välfärdsområdet, där Samlingspartiet ställer upp 76 kandidater och SFP 10 kandidater.

– Vi har alla förutsättningar att göra ett gott val i Vanda och Kervo välfärdsområde. Kandidatbuketten är mångsidig och kampanjen har kommit fint i gång, säger SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors.

– För oss i SFP är det viktigt att du i framtiden ska få vård på ditt eget modersmål, svenska eller finska, och att du ska få hjälp snabbt då när du behöver det. Om du tycker likadant hoppas jag att du röstar på SFP i valet, avslutar Lönnfors.

De nominerade kandidaterna i Vanda och Kervo är:

Carola Bäckström, juris kandidat, överinspektör, Vanda

Ulf Dahlman, företagare, Vanda

Jan-Erik Jeje Eklöf, verksamhetsledare, Vanda

Thomas Elfgren, kriminalöverkommissarie, Vanda

Frida Forsblom-Prittinen, kurator, pol. mag., Vanda

Hanna Holmberg-Soto, ledande socialarbetare, pol. mag., Vanda

Patrik Karlsson, ped. mag., vicerektor, Vanda

Jouko Nieminen, politices magister, Kervo

Jan-Peter Sjöroos, försäljningschef, Kervo

Anna-Stina Suhonen-Malm, Med. Dr., specialläkare, Vanda

Tilläggsinformation:
Hanna Lönnfors 050 574 3532