Östra Vanda

SVENSKA FOLKPARTIET I ÖSTRA VANDA r.f.

Verksamhetsplan för 2023
Svenska Folkpartiet i Östra Vanda r.f. kommer under följande verksamhetsperiod att:
– arbeta för regionens svensk- och tvåspråkiga befolknings intressen och behov.
– samarbeta och hålla kontakt med de andra SFP-avdelningarna samt kommunorganisationen i Vanda.
– hålla kontakt med SFP:s partiorganisation och höja profilen för SFP i Vanda.
– samarbeta med andra, speciellt svenskspråkiga, föreningar i Vanda.
– sträva till att öka föreningens medlemsantal.
– avdelningen stöder de medlemmar som har förtroendeuppdrag.
– ordna utfärder i närområden och program som medlemmarna vill ha.
– jobba för riksdagsvalet den 2 april 2023
– jobba för presidentvalet den 28 januari 2024.

Styrelse

Ordförande
Solveig Halonen
044-3761 083
solveig.halonen@kolumbus.fi

Sekreterare
Ulf Lundström
040-0462 558
ludde50@yahoo.com

Kassör
Karola Asplund
050-5637 179
karola.asplund@gmail.com

Styrelsemedlem
Tonya Aurto
tonya.aurto@gmail.com 

Styrelsemedlem
Henrik Smeds
050- 3374700
henrik.smeds@kolumbus.fi

Styrelsemedlem
Axel Orrström
050-3782939
akke@ppj.fi

Styrelsemedlem
Anatoly Lvov