Sökresultat för: ”” Sida 11

Östra Vanda

SVENSKA FOLKPARTIET I ÖSTRA VANDA r.f. Verksamhetsplan för 2023Svenska Folkpartiet i Östra Vanda r.f. kommer under följande verksamhetsperiod att:– arbeta för regionens svensk- och tvåspråkiga befolknings intressen och behov.– samarbeta…

Läs mera

Mellersta Vanda

SFP i Mellersta Vanda Verksamhetsplan Svenska Folkpartiet i Mellersta Vanda arbetar för att: Bevaka den svenskspråkiga servicen och informationen i Vanda. T.ex. skolans, dagvårdens, social- och hälsovårdens samt åldringsvårdens ställning.…

Läs mera

Mårtensdal

Styrelse Ordförande Carola Bäckström 050-353 6745 backstrom.carola@gmail.com Viceordförande Jani Kiviaho 050-582 6958 jani_kiviaho@hotmail.com Sekreterare Jessica Sivunen jessica.sivunen@gmail.com Kassör Marianne Sieviläinen 050-5999619 msievilainen@gmail.com Styrelsemedlem Frida Forsblom-Prittinen Styrelsemedlem Linda Sederholm Styrelsemedlem Håkan…

Läs mera

Kvinnoförbundet

Svenska Kvinnoförbundet är en organisation för kvinnor och män som vill mötas, dela erfarenheter och arbeta med kvinnosaks- och jämställdhetsfrågor. En stor del av vår verksamhet sker i våra lokalavdelningar…

Läs mera

Kontakt

Lokalavdelningars och kommunorganisationens kontaktuppgifter hittar du här. Du har också möjlighet att bli antingen aktiv eller understödande medlem. Det är möjligt att ansluta sig till partiet genom att fylla i de elektroniska blanketter…

Läs mera

Kommunorganisationen

Politisk verksamhet SFP i Vanda arbetar för fungerande servicestrukturer för svenskspråkiga inom metropolområdet. Skolgång och dagvård över kommungränserna bör vara möjligt. SFP i Vanda arbetar för att bevara Vanda stad…

Läs mera

Göran Härmälä återvald som ordförande

möte

Göran Härmälä fortsätter som ordförande för SFP i Vanda kommunorganisation. Återvalet skedde enhälligt på årsmöte som hölls i Vanda Lantbruksmuseum. Nya viceordförande blev Patrik Karlsson. Solveig Halonen fortsätter som sekreterare,…

Läs mera

Livlig diskussion med Mia Heijnsbroek-Wirén

möte,val

SFP:s lokalavdelningar i Mårtensdal och Västra Vanda höll sina årsmöten i Mårtensdals skola på torsdag. Även Svenska kvinnoförbundet bjöd till årsmöte 2014. Efter mötena berättade EU-val kandidat Mia Heijnsbroek-Wirén hur hon ser på…

Läs mera

Böling och Torvalds lyssnade i skolan

möte,val

EU parlamentariker Nils Torvalds och EU-val kandidat Alina Böling deltog i SFP i Östra Vandas årsmöte 2014 på söndag. Medkandidaterna svarade flitigt på frågor vid Naturskolan i Sottungsby. Söndags EU-diskussion var…

Läs mera