Östra Vanda

 

Verksamhetsplan  2022

Svenska Folkpartiet i Östra Vanda r.f. kommer under följande verksamhetsperiod att:

  • arbeta för regionens svensk- och tvåspråkiga befolknings intressen och behov.

  •  samarbeta och hålla kontakt med de andra SFP-avdelningarna samt kommunorganisationen i Vanda.

  •  hålla kontakt med SFP:s partiorganisation och höja profilen för SFP i Vanda.

  •  samarbeta med andra, speciellt svenskspråkiga, föreningar i Vanda.

  •  sträva till att öka föreningens medlemsantal.

  •  avdelningen stöder de medlemmar som har förtroendeuppdrag.

  •  ordna utfärder i närområden och utbildning i speciellt digital mötesteknink för medlemmar.

  •  jobba för riksdagsvalet den 2 april 2023

Styrelse

Ordförande
Solveig Halonen
044-3761 083
solveig.halonen@kolumbus.fi

Viceordförande
Göran Härmälä
040-0880 539
goran.harmala@kolumbus.fi

Sekreterare
Ulf Lundström
040-0462 558
ludde50@yahoo.com

Kassör
Karola Asplund
050-5637 179
karola.asplund@gmail.com

Styrelsemedlem
Tonya Aurto
tonya.aurto@gmail.com 

Styrelsemedlem
Henrik Smeds
050- 3374700
henrik.smeds@kolumbus.fi

Styrelsemedlem
Axel Orrström
050-3782939
akke@ppj.fi

Styrelsemedlem
Anatoly Lvov
045-1756633
anatolylvov@live.com