Mellersta Vanda

SFP i Mellersta Vanda
Verksamhetsplan för år 2019

Svenska Folkpartiet i Mellersta Vanda ämnar under år 2019:

1. Bevaka den svenskspråkiga servicen och informationen i Vanda. T.ex. skolans, dagvårdens, social- och hälsovårdens samt åldringsvårdens ställning.
2. Informera medlemmarna om beslut regeringen eller Vanda stad gör.
3. Tillsammans med kommunorganisationen och fullmäktigegruppen arbeta för att synliggöra SFP i Vanda, bl.a. genom att arrangera olika jippon och delta i marknader.

4. Arrangera aktiviteter för medlemmarna, t.ex. teaterbesök, utflykter, politiska debattkvällar.

5. Utveckla nya verksamhetsformer för att aktivera medlemskåren och rekrytera nya medlemmar.

6. Aktivt ta del i valkampajerna 2019, t.ex. genom att arrangera pjäsläsning i april.

Har du några goda idéer på vad du önskar att vi som parti skall syssla med, kontakta oss mer än gärna. Vi finns till för er alla!

Styrelsen

Ordförande
Mona Lanaeus
050-350 8724
lanaeus@kolumbus.fi

 Videordförande
Patrik Karlsson
040-728 6447
patrik.karlsson@vantaa.fi

Sekreterare
Susanna Lindfors
040-5050431
lindfors.susanna@gmail.com

Kassör
Melker Olenius
040-0165 309
melker.olenius@gmail.com

Styrelsemedlem
Ulla-Stina Palomaa
050-352 4245
ulla-stina.palomaa@kolumbus.fi

Styrelsemedlem
Per-Erik Aura
040-0457 811
per-erik.aura@elisanet.fi

Styrelsemedlem
Michael Ek
040-5550 255
michael.ek@windowslive.com

Styrelsemedlem
Ann-Christine Teir

Styrelsemedlem
Markus Markelin