Mellersta Vanda

SFP i Mellersta Vanda

Verksamhetsplan

Svenska Folkpartiet i Mellersta Vanda arbetar för att:

  1. Bevaka den svenskspråkiga servicen och informationen i Vanda. T.ex. skolans, dagvårdens, social- och hälsovårdens samt åldringsvårdens ställning.
  2. Påverka och informera medlemmarna om beslut regeringen eller Vanda stad gör.
  3. Tillsammans med kommunorganisationen och fullmäktigegruppen arbeta för att synliggöra SFP i Vanda, bl.a. genom att arrangera olika jippon på webben och delta i marknader. Vi anpassar oss efter pandemiläget.
  4. Arrangera aktiviteter för medlemmarna, t.ex. teaterbesök och studiebesök om coronaläget så tillåter.
  5. Utveckla nya verksamhetsformer för att aktivera medlemskåren och rekrytera nya medlemmar.
  6. Arbeta för att få kandidater och att jobba för att vi skall få fler röster i kommunalvalet.

Har du några goda idéer på vad du önskar att vi som parti skall syssla med, kontakta oss mer än gärna. Vi finns till för er alla!

Styrelsen

Ordförande
Patrik Karlsson
040-728 6447
patrik.karlsson@vantaa.fi

 Viceordförande
Mona Lanaeus
050-350 8724
lanaeus@kolumbus.fi

Sekreterare
Ulla-Stina Palomaa
050-352 4245
ulla-stina.palomaa@kolumbus.fi

Kassör
Melker Olenius
040-0165 309
melker.olenius@gmail.com

Styrelsemedlem
Per-Erik Aura
040-0457 811
per-erik.aura@elisanet.fi

Styrelsemedlem
Michael Ek
040-5550 255
michael.ek@windowslive.com

Styrelsemedlem
Susanna Lindfors

Styrelsemedlem
Ann-Christine Teir

Styrelsemedlem
Reeta Vilhu