Kvinnoförbundet

Svenska Kvinnoförbundet är en organisation för kvinnor och män som vill mötas, dela erfarenheter och arbeta med kvinnosaks- och jämställdhetsfrågor. En stor del av vår verksamhet sker i våra lokalavdelningar runt omkring i Svenskfinland. Kom med i vår lokala verksamhet i Vanda och arbeta för en jämställd värld- såväl lokalt som globalt.

Styrelsen 2016-2017

Ordförande
Harriet Forsman-Ryhänen
040-7244510
harriet.forsman-ryhanen@pp.inet.fi

Vice ordförande
Susanne Bergström-Söderlund
sbergstr@gmail.com

Sekreterare
Tonya Aurto
tonya.aurto@vantaa.fi

Kassör
Charlotta Vuorela

Styrelsemedlem
Carita Haga

Styrelsemedlem
Carola Bäckström

Styrelsemedlem
Maria Hall-Pänttäjä