Kategoriarkiv: Uncategorized

SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande 25.01/Stefan Åstrand

Arvoisa puheenjohtaja valtuutetut ja muut kuulijat
Ärade ordförande, fullmäktigeledamöter och övriga åhörare

Uusi Yleiskaava 2020 ohjaa maankäytön kehitystä, jopa vuoteen 2050 saakka. Tässä tänään hyväksyttävässä yleiskaavassa varaudutaan siihen että Vantaan asukasmäärä kasvaa n. 4000 asukkaalla vuodessa.
Tämän vuoksi ei ole yhdentekevää mitä olemme tänään hyväksymässä. Yleiskaavaprosessi on ollut pitkä ja työ käynnistyi jo vuonna 2017 tavoitteiden asettamisella.
Keväällä 2018 käynnistyi prosessin tärkeä vaihe. Silloin jalkauduttiin asukkaiden omille kotikulmille.  Kaupunki teki valtavan ponnistuksen kiertämällä Vantaan eri alueita keskustelemassa asukkaiden kanssa suunnitelmista. Asukkailta saatiin valtava määrä kommentteja ja muutosehdotuksia. Parasta niissä oli mielestäni se että asukkaat pääsivät suoraan keskustelemaan valmistelijoiden kanssa ja näin ollen valmistelijat saivat kuulla hyvin omien asuinalueidensa tuntevien ihmisten näkemyksen.
Kuten olen prosessin kuluessa sanonut, niin olisin toivonut enemmän ymmärrystä ja vastaantuloa asukkaiden melko pieniinkin muutosehdotuksiin. Muutosehdotukset, jotka yksilön kohdalla tuntuvat isoilta mutta kaupungin laajassa kuvassa olisivat hyvin pieniä vaikutuksiltaan.

Olen tyytyväinen että tiivistävä kaupunkirakentaminen sijoittuu nykyisten taajamien tuntumaan. On tärkeää että näin saamme asukasmäärän kasvun ohjautumaan hyvän julkisen liikenteen varrelle. 

Pientaloalueelle saatu tarkennus, jossa olemassa olevia pientaloalueita suojataan sekä tarkemmin että laajemmalla alueella kuin ennen on hyvä lisäys, kiitos siitä yleiskaavatoimikunnalle ja erityisesti sen puheenjohtajalle.

Vantaan pitkä historia moottoriurheilun saralla saa arvoisensa mahdollisuuden tulevaisuudessakin. Historian perusta on luotu Keimolan moottoriradalla ja Ruskeasannan motocrossradalla.
Vantaan Lavankoon merkitty Yleiskaava2020:n moottorialue turvaa harrastelijoille mahdollisuuden jatkaa suomalaisen menestyksekkään urheilun harrastamista ja kilpailemista. Todella hienoa että onnistuimme tässä.

Uudessa Vantaan yleiskaavassa koko kaupungin pinta-alasta säilyy yli puolet maatalousmaana, virkistysalueena, viheralueena tai luonnossuojelualueena. Siksi olenkin erittäin pettynyt siihen että kaupunki lähti yksipuolisesti lisäämään metsien luonnonsuojelualueita ja lisäsi luo-alueita. Tähän päivää asti maanomistajat ovat hoitaneet, vaalineet ja rakastaneet juuri näitä alueita. Siitä on todisteena niiden olemassaolo vuosisatojen takaa.
On valitettavaa että valmistelijat eivät ymmärrä eivätkä ottaneet huomioon niitä lukuisia huomautuksia joita tähän liittyen tuli. Tässä on kyse maanomistajien toimentulon rajoittamisesta yksipuolisesti.
Maanomistajalla olisi ollut intressi hoitaa alueita hyvin kuten tähänkin saakka. Nyt heitä on kohdeltu ylimielisesti. Ympäristön monimuotoisuus olisi ollut varmistettavissa ilman näitä toimenpiteitäkin.
RKP yritti prosessin aikana ja neuvotteluissa saada tähän muutoksia mutta emme saaneet tähän riittävästi tukea. Prosessin aikana tuli kyllä taas selväksi kuka haluaa puolustaa yksityisten maanomistajien oikeuksia. Pakonomainen tarve olla kuulematta maanomistajien ääntä on saanut ikäviä piirteitä.

Håkansböle storområde skulle behöva en hypermarket och därför anser vi att en ändring i generalplanen borde göras i Portparkens område för en sådan möjlighet.

Min åsikt är att i den nordliga delen av Vanda borde riktlinjerna på landsvägen 152:n, alltså ring 4:n dras norrut på Tusby sidan. Vägen är nu på kartan utskissad till största delen på Vanda stads område genom fina, vackra landskap. Enligt tjänstemännen är vägen nu av tekniska skäl ritad på kartan där, men vägens dragning måste ses över senare. Tusby kommun har största behovet av vägen. 
Risken med denna typs vägreserveringar  kan förhindra människornas grundlagsenliga rätt till sin egendom för årtionden framåt. Ring II reserveringen i Gruvsta förhindrade områdets utveckling och människornas liv i över 50 år. Nu är reserveringen borta, men trafikplanerarna vill trots det använda korridoren för nya mindre vägar, utan utredning om hur korridoren kunde utvecklas på ett nytt och kreativt sätt. Nu verkar det så att den korridoren kommer att tjäna Helsingfors mera än Vanda.

Stefan Åstrand

Fullmäktigeledamot, sfp/Kaupunginvaltuutettu, rkp

Medlem i stadsplaneringsnämnden/Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

Suppleant i generalplanekommitten/Yleiskaavatoimikunnan varajäsen

Vanda fullmäktige, gruppanförande SFP 16.11.2020, budget 2021 och ekonomiplanen 2021-2024

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, tjänstemän och Vandabor.

Tack, för gott samarbete i årets budgetförhandlingar. Vi lever i svåra tider med covid-19 och de följder som det lett till. Att få ekonomin att balansera i dessa coronatider är ingen lätt uppgift. Vi kommer att flera svåra år framför oss.

I dessa svåra ekonomiska tider måste man svänga på alla stenar och utnyttja de möjligheter vi har att få in pengar till stadens kassa utan att skära ner på vår service. Frivillighet med sparledigheter och byta av semesterpenning till ledighet sparar miljoner och är att föredra så långt det går. Även bra att vi går igenom de fastigheter vi har och funderar vad som kan säljas.

Att sedan hitta partner är viktigt, staden måste inte bygga allt själv, SFP ville också att staden skall ta med tredje sektorn och privata sektorn när man planerar och bygger tex idrottshallar, vilket nu finns inskrivet i budgetboken. Viktigt även att staden börja planera med de privata markägarna och inte bara på egen mark, staden behöver inflyttning och goda skattebetalare.

Staden skall inte heller själv driva jordbruk och satsa 100 000 tals euro på det, när marken kan arrenderas ut. Ser fram emot den rapport som skall komma till stadsstyrelsen om detta och även vad som skall hända med Vantti, vi måste våga sälja om det blir mer förmånligt för oss. Vi måste få den service som är upphandlad, där finns stora brister idag, men ingen vill göra något åt det.

SFP är inte nöjd med att den Svenskspråkiga servicens ledningsmodell inte genomförs utan att man sparar in på en ledande tjänst, vilket gör att hela ledningen haltar.

Parkeringsavgifterna har varit på agendan och SFP är nöjd att den första timmen fortfarande förblir gratis, och att de senare timmarna höjs lite mera i stället.

SFP är nöjda över att inkomstskatten inte höjs i Vanda och bibehålls på 19 %.  Vi var ej helt nöjda att fastighetsskatten höjs men är ända glada att skatten på stadigvarande boende bibehålls på 0,41% .

Att Vandatillägget fortsätter är mycket bra, fast det blir en lägre summa, även satsningarna inom social – hälsovården är mycket viktiga, bla den utvidgade satsningen på hemvården. På skolsidan blev det även så att gruppstorlekarna inte skall öka 2021, vilket är bra för våra barn!

Patrik Karlsson / SFP:s fullmäktigegrupps ordf.