Kategoriarkiv: möte

Livlig diskussion med Mia Heijnsbroek-Wirén

Mia Heijnsbroek-WirénSFP:s lokalavdelningar i Mårtensdal och Västra Vanda höll sina årsmöten i Mårtensdals skola på torsdag. Även Svenska kvinnoförbundet bjöd till årsmöte 2014. Efter mötena berättade EU-val kandidat Mia Heijnsbroek-Wirén hur hon ser på EU och vad hon tänker jobba för i EU ifall hon blir vald. Därefter började publiken grilla henne om energi, svaveldirektiv, språkminoriteter och hur hon tänker öka sysselsättningen i Finland. Mia klarade sig bra. Mera om Mia finns på hennes webbplats.

Böling och Torvalds lyssnade i skolan

EU parlamentariker Nils Torvalds och EU-val kandidat Alina Böling deltog i SFP i Östra Vandas årsmöte 2014 på söndag. Medkandidaterna svarade flitigt på frågor vid Naturskolan i Sottungsby. Söndags EU-diskussion var bara en av flera som kommer att ordnas runt hela våren. Partiets EU-valkampanjs motto i år är ”närä dig”.

EU kandidater Alina Böling och Nils Torvalds