Alla inlägg av Tonya Aurto

Social- och hälsovårdsreformen gäller social- och hälsovård samt räddningsväsendet, Statliga myndigheter så som Nödcentralerna omfattas inte av reformen. Social- och hälsovården övergår från kommunerna till de nya välfärdsområdena. Hälsocentralen sköts inte längre av kommunen från och med 1.1.2023. Barnskyddet och barn- och mödrarådgivningen sköts också av välfärdsområdet från och med 1.1.2023. Det är bara några exempel på tjänster som övergår till välfärdsområdet. Det är inte alls självklart att det finns en hälsocentral i hemkommunen eller närområdet efter 1.1.2023 och därför är det ett mycket viktigt val vi har 23.1.2022. Var och en kan påverka sin egen regions utveckling genom att rösta.

Carola Bäckström, kandidat i Vanda-Kervo

https://www.hbl.fi/artikel/valet-i-januari-ar-viktigt/

https://www.facebook.com/backstromcarola/

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat fyra nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Vanda och Kervo. Sammanlagt har nu 8 kandidater nominerats. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

SFP i Nyland och Samlingspartiet i Nyland har ingått ett tekniskt valförbund, där SFP har 10 platser på sin kandidatlista. 

– Intresset för välfärdsområdesvalet växer och vi är glada att kunna nominera ytterligare fyra starka kandidater i Vanda och Kervo välfärdsområde, säger SFP i Nylands ordförande Hanna Lönnfors.

Kandidater till välfärdsområdesvalet i Vanda och Kervo:

Thomas Elfgren, kriminalöverkommissarie, Vanda

Hanna Holmberg-Soto, ledande socialarbetare, Vanda

Jan-Peter Sjöroos, försäljningschef, Kervo

Anna-Stina Suhonen-Malm, specialläkare, Vanda

Carola Bäckström, juris kandidat, överinspektör, Vanda

Jan-Erik Jeje Eklöf, verksamhetsledare, Vanda

Patrik Karlsson, pedagogie magister, vice rektor, Vanda

Jouko Nieminen, politices magister, pensionerad affärspolitiskt sakkunnig, Kervo

Att höja lönerna måste få kosta

I och med social- och hälsovårdsreformen övergår ungefär 170 000 kommunalt anställda som gamla arbetstagare till de nya välfärdsområdena. Välfärdsområdena består av både stora och små kommuner, utom Helsingfors som bildar ett eget område. Därför är lönerna för samma arbete inte alltid desamma. Lönerna måste såväl harmoniseras som höjas på sikt. Det är redan nu svårt att rekrytera och behålla personal inom social- och hälsovården. Om två socialarbetare inom samma välfärdsområde har olika löner motiverar det inte socialarbetaren med lägre lön att stanna kvar.

Välfärdsområdena borde även samarbeta i lönefrågor, men inte så att det leder till kartellbildning eller dylikt. Social- och hälsovårdsbranschen är fortfarande en kvinnodominerad bransch. En höjning av lönerna skulle även locka flera män till branschen. Hur det ska genomföras utan att höja skatter eller avgifter av skattenatur är en svår fråga. En diskussion om hur de stigande kostnaderna ska täckas borde kunna föras. Att höja lönerna kommer att och måste få kosta. Det får vi inte blunda för.

Carola Bäckström, Vanda

Vården på servicehem

Hej!

Inför social- och hälsovårdsreformen är det viktigt att Kårkullas och Etevas fortsatta verksamhet inom Vanda-Kervo välfärdsområde tryggas. Hur det på bästa sätt kan göras får den nya fullmäktige ta beslut om. Invånarna i olika servicenheter för personer med funktionsnedsättning får inte bollas runt och de har rätt till god vård och omsorg. Det har tyvärr uppdagats ett mycket beklagligt fall av vanvård, dock utanför Vanda-Kervo. Det finns också privata aktörer inom Vanda-Kervo och även dessa ska kunna fortsätta med sin verksamhet. Invånarna i boendeenheterna är ofta sårbara och en flytt kan vara synnerligen svår för vissa.

En till sak som jag vill lyfta fram är astmatikers, allergikers och atopikers vård. Jag har sedan 1980-talet varit medelm i Allergi- och astmaförbundet och är själv allergiker, astmatiker och atopiker, även om dessa varit i god balans under de senaste åren. Vården av allergirelaterade sjukdomar har gått mycket framåt sedan jag var barn och det är bra. Även i fortsättningen måste allergiker få en god vård. Då en astmatikers sjukdom är i balans märks den knappt, men det betyder inte att uppföljning hos läkare inte skulle behövas. Allergier har en tendens att bli i skymundan bakom våra stora folksjukdomar. Förstås ska även dessa vårdas på bästa möjliga sätt.

Lättillgängliga terapier för barn

En tredje fråga som är viktig är tal- och ergoterapin på svenska för barn. Den måste vara tillgänglig så att föräldrar kan föra sina barn till terapi utan oskäligt långa frånvaron från arbetsplatsen. Terapeuten borde kunna besöka daghem och skolor i stället för att föräldrarna måste åka långa vägar för att föra barnet på terapi. 

Novemberhälsningar

Carola Bäckström

Välfärdsområdetsvalet 23.1.2022

Svenska folkpartiet och Samlingspartiet i Nyland ingår valförbund i Vanda och Kervo välfärdsområde inför välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Det rör sig om ett så kallat tekniskt valförbund där SFP ställer upp 10 kandidater. Full lista är 86 kandidater.

– Vi har sedan tidigare ett fungerande samarbete med Samlingspartiet i Vanda och Kervo på kommunal nivå så att fortsätta samarbetet i välfärdsområdet är därför naturligt. Ett valförbund stärker vår ställning i området inför kommande välfärdsområdesval, konstaterar SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors

SFP:s hittills nominerade kandidater i Vanda och Kervo välfärdsområde:

Carola Bäckström, juris kandidat, överinspektör, Vanda

Jan-Erik Jeje Eklöf, verksamhetsledare, Vanda

Patrik Karlsson, pedagogie magister, vice rektor, Vanda

Jouko Nieminen, politices magister, pensionerad affärspolitiskt sakkunnig, Kervo

Ann-Christine Teir, merkonom, f.d. skötare, Vanda