Alla inlägg av Stefan Hauk

SFPs representanter i Vandas beslutsorgan 2017 – 2021

SFP i Vanda har beslutit om hur förtroendeposterna partiet får i stadens beslutande organ skall fördelas under perioden 2017 – 2021. ”Generellt sett är vi ganska nöjda över de platser vi tilldelats i förhandlingarna partierna emellan och vi har relativt bra möjligheter att påverka i frågor viktiga för oss”, säger fullmäktigegruppens ordförande Patrik Karlsson.

Till suppleant i stadsstyrelsen föreslås Marianne Sieviläinen från Övitsböle. Stefan Åstrand från Kivistö föreslås bli medlem i Stadsplaneringsnämnden och suppleant i Revisionsnämnden, medan Patrik Karlsson som bor i Håkansböle skulle få en nämndplats i Fritidsnämnden och bli ordförande i Svenska kommittén. I Svenska kommittén skall Gea Mansner och Mona Lanaeus sitta som medlemmar. Till ordförande i Utbildningsnämndens svenska sektion föreslås Kristian Rehnström från Sjöskog och Susanna Lindfors som medlem. Rehnström skall också bli medlem i Utbildningsnämnden. I Social- och hälsovårdsnämnden får Ann-Christine Teir en suppleantplats.

SFPs fullmäktigegrupp består av ledamöterna Patrik Karlsson och Stefan Åstrand samt suppleanterna Kristian Rehnström och Marianne Sieviläinen.

SFPs fullmäktigegrupp 2017-2021

Totalt har SFP cirka 40 platser som beror av kommunalvalet i de olika organen, suppleanterna medräknade. Stadsfullmäktige i Vanda gör det slutliga valet av representanterna på sitt möte 12.6.2017.

Tilläggsinformation ges av:

Patrik Karlsson, fullmäktigegruppens ordförande
tfn 040 728 6447, epost patrik.karlsson@vantaa.fi

Fullmäktigegrupp konstituerades

Svenska Folkpartiets fullmäktigegrupp i Vanda konstituerade sig 12.4.2017. Till ordförande för gruppen valdes Patrik Karlsson och till viceordförande Stefan Åstrand. Kristian Rehnström fungerar som sekreterare och Marianne Sieviläinen som medlem. Vidare lade gruppen upp strategin för de kommande förhandlingarna om platser i de olika beslutande organen i staden. Stadsfullmäktige väljer stadsstyrelse, nämnder och sektioner på sitt möte 12.6.2017.