Invånarkväll ”Svensk service i Vanda”

När:
29 september, 2015 kl. 18:00 – 20:00
2015-09-29T18:00:00+03:00
2015-09-29T20:00:00+03:00
Var:
Helsinge gymnasium
Övitsbölevägen 3
01510 Vanda
Finland

Invånarkväll med temat ”Svensk service i Vanda”                        

Vad finns det för svensk service att tillgå idag och var erbjuds svensk service i vår stad och av vem? Kom med och lyssna och ställ frågor om svensk service i Vanda!

ti 29.9.2015 kl. 18-20 på Helsinge gymnasium, Övitsbölevägen 3
kaffeservering, 17.30-18.00

Välkomstord      Patrik Karlsson, stadsfullm. och stadsstyrelseledamot/SFP

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård
Jukka T Salminen, biträdande stadsdirektör

Bildningsväsendets verksamhetsområde
Berndt-Johan Lindström, direktör för det svenskspråkiga resultatområdet (skola)
Lena Karlsson, chef för småbarnsfostran (småbarnspedagogik)
Tuula Kinos, kulturproducent (kultur)
Susanne Österlund-Toivonen, områdesungdomschef (ungdom)
Lisbet Muurinen, informatiker (bibliotek)

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice
Iiris Lehtonen, direktör för invånarservicen (invånarservice)
Camilla Sippola, projektkoordinator (sysselsättning och arbete)
Anna Groth, informationschef (stadens hemsida, invånartidningen och Vanda Nytt)

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö
Ralf Nordström, ekonomi- och förvaltningsdirektör

VÄLKOMNA!

Arr. SFP:s fullmäktigegrupp i Vanda