PATRIK KARLSSON KANDIDERAR TILL RIKSDAGEN 2023!

val

Jag kan med glädje berätta att Svenska folkpartiet i Nyland nominerade mig som kandidat till riksdagen 2023 på sitt kretsmöte torsdagen 21 april. Tillsammans med Svenska folkpartiet vill vi vinna tillbaka det fjärde mandatet i Nyland.

Riksdagen och regeringen kommer inom social- och hälsovård i Finland spela en större roll då staten i fortsättningen styr välfärdsområdena och deras ekonomi. Sedan det första välfärdsområdesvalet i januari i år är jag fullmäktigeledamot i Vanda och Kervo välfärdsområde, och ordförande för välfärdsområdets nationalspråksnämnd. I dessa roller är jag med och beslutar om framtidens välfärd i Finland – jag är ivrig att driva denna fråga även inför riksdagsvalet 2023.

Jag bidrar med en lång erfarenhet inom kommunalpolitik då jag sedan 2005 varit fullmäktigeledamot i Vanda stad. Inom politiken har jag bl.a. arbetat för barn och unga samt undervisning. Jag har jobbat som pedagog i olika roller sedan 1990 och fungerar nu som vice rektor i Västersundoms skola. Dessa erfarenheter har hjälpt mig att ta goda beslut i stadsfullmäktige. Kulturen ligger också varmt om hjärtat – jag har sjungit och spelat instrument sedan barnsben och fungerar nu som ordförande för Finlands svenska sång- och musikförbund sedan elva år tillbaka.

Under mina tidigare år som politiskt aktiv har jag tagit mig an olika förtroendeuppdrag inom partiet i bla partistyrelsen och nyländska kretsen. Jag känner hela Nyland väl och har brett nätverk från väst till öst. Jag ser fram emot att lyfta upp utbildning, social- och hälsovård, kultur, barn och ungdomar inför riksdagsvalet 2023.

Patrik Karlsson
patrik.karlsson@vantaa.fi / 040-7286447

Förtroendeplatser

Epost: fornamn.efternamn(at)vantaa.fi – utan skandinaviska tecken (åäö)

Laura Johansson ställer upp i riksdalsvalet 2023

Laura Johansson ställer upp i riksdagsvalet 2023. Hon kommer att fokusera på följande teman: företagsamhet och gröna värden, jämlikhet samt barn och unga. Laura Johansson är företagare sedan 13 år.…