Tandvården måste fungera bättre


Det finns en kommunal tandmottagning i mitt grannhus. Tyvärr går det inte att få tider dit. Det finns en tandmottaning till på gångavstånd och tre andra ganska nära. Tyvärr går det inte att få tider till någon av dessa heller. I stället erbjuds tider i Katrine sjukhus, som ligger ganska avsides och dit det är svårt att ta sig med allmänna fortskaffningsmedel. Tandvård borde absolut erbjudas på de ställen där användarna bor. Det är helt obegripligt att man från Stenbacka i Vanda måste ta sig till Katrine sjukhus i stället för att få en tid till närmottagningen i Kivimäki skola. Den här situationen beror inte på coronan, läget var det samma redan innan. Tandvården måste helt enkelt organiseras bättre. Tider ska erbjudas på områden där folk bor.


Carola Bäckström, SFP, Vanda