Vården på servicehem

Hej!

Inför social- och hälsovårdsreformen är det viktigt att Kårkullas och Etevas fortsatta verksamhet inom Vanda-Kervo välfärdsområde tryggas. Hur det på bästa sätt kan göras får den nya fullmäktige ta beslut om. Invånarna i olika servicenheter för personer med funktionsnedsättning får inte bollas runt och de har rätt till god vård och omsorg. Det har tyvärr uppdagats ett mycket beklagligt fall av vanvård, dock utanför Vanda-Kervo. Det finns också privata aktörer inom Vanda-Kervo och även dessa ska kunna fortsätta med sin verksamhet. Invånarna i boendeenheterna är ofta sårbara och en flytt kan vara synnerligen svår för vissa.

En till sak som jag vill lyfta fram är astmatikers, allergikers och atopikers vård. Jag har sedan 1980-talet varit medelm i Allergi- och astmaförbundet och är själv allergiker, astmatiker och atopiker, även om dessa varit i god balans under de senaste åren. Vården av allergirelaterade sjukdomar har gått mycket framåt sedan jag var barn och det är bra. Även i fortsättningen måste allergiker få en god vård. Då en astmatikers sjukdom är i balans märks den knappt, men det betyder inte att uppföljning hos läkare inte skulle behövas. Allergier har en tendens att bli i skymundan bakom våra stora folksjukdomar. Förstås ska även dessa vårdas på bästa möjliga sätt.

Lättillgängliga terapier för barn

En tredje fråga som är viktig är tal- och ergoterapin på svenska för barn. Den måste vara tillgänglig så att föräldrar kan föra sina barn till terapi utan oskäligt långa frånvaron från arbetsplatsen. Terapeuten borde kunna besöka daghem och skolor i stället för att föräldrarna måste åka långa vägar för att föra barnet på terapi. 

Novemberhälsningar

Carola Bäckström