Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat fyra nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Vanda och Kervo. Sammanlagt har nu 8 kandidater nominerats. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

SFP i Nyland och Samlingspartiet i Nyland har ingått ett tekniskt valförbund, där SFP har 10 platser på sin kandidatlista. 

– Intresset för välfärdsområdesvalet växer och vi är glada att kunna nominera ytterligare fyra starka kandidater i Vanda och Kervo välfärdsområde, säger SFP i Nylands ordförande Hanna Lönnfors.

Kandidater till välfärdsområdesvalet i Vanda och Kervo:

Thomas Elfgren, kriminalöverkommissarie, Vanda

Hanna Holmberg-Soto, ledande socialarbetare, Vanda

Jan-Peter Sjöroos, försäljningschef, Kervo

Anna-Stina Suhonen-Malm, specialläkare, Vanda

Carola Bäckström, juris kandidat, överinspektör, Vanda

Jan-Erik Jeje Eklöf, verksamhetsledare, Vanda

Patrik Karlsson, pedagogie magister, vice rektor, Vanda

Jouko Nieminen, politices magister, pensionerad affärspolitiskt sakkunnig, Kervo