Social- och hälsovårdsreformen gäller social- och hälsovård samt räddningsväsendet, Statliga myndigheter så som Nödcentralerna omfattas inte av reformen. Social- och hälsovården övergår från kommunerna till de nya välfärdsområdena. Hälsocentralen sköts inte längre av kommunen från och med 1.1.2023. Barnskyddet och barn- och mödrarådgivningen sköts också av välfärdsområdet från och med 1.1.2023. Det är bara några exempel på tjänster som övergår till välfärdsområdet. Det är inte alls självklart att det finns en hälsocentral i hemkommunen eller närområdet efter 1.1.2023 och därför är det ett mycket viktigt val vi har 23.1.2022. Var och en kan påverka sin egen regions utveckling genom att rösta.

Carola Bäckström, kandidat i Vanda-Kervo

https://www.hbl.fi/artikel/valet-i-januari-ar-viktigt/

https://www.facebook.com/backstromcarola/