Vi går till valurnorna igen

Vi går till valurnorna igen 23.1.2022 för då ordnas det välfärdsområdesval. Vanda-Kervo är ett välfärdsområde. Det väljs 69 fullmäktigeledamöter till det nya välfärdsområdesfullmäktige.  Det är viktigt att Sfp får representanter invalda i fullmäktige. Därför ska alla komma ihåg att rösta. 

Valet hålls därför att riksdagen har godkänt social- och hälsovårdsreformen. Reformen innebär att all social- och hälsovård samt räddningsväsendet överförs från kommunerna till de nya välfärdsområdena. Vanda bildar ett välfärdsområde med Kervo. Välfärdsområdet leds av välfärdsområdesfullmäktige som nu ska väljas. Dessutom väljer fullmäktige en styrelse och en nationalspråksnämnd och en revisionsnämnd. Fullmäktige kan också besluta om att inrätta olika nämnder. Det är av yttersta vikt att trygga servicen på svenska. Utan representanter från Sfp kan servicen på svenska försämras. Det är också viktigt att närservicen tryggas, t.ex så att avståndet till närmaste hälsocentral inte blir för långt och att skolhälsovården förblir i skolorna. Sfp satsar på service nära dig!

Som jurist är jag mycket intresserad av social- och hälsovårdsreformen som är den största förvaltningsreform i Finlands historia. Därför har jag valt att ställa upp trots den mycket strama tidtabellen. Reformen kanske inte märks så mycket till en början, men så småningom kommer den nog att märkas. Välfärdsområdet har ingen egen beskattningsrätt, men en arbetsgrupp är tillsatt för att utreda beskattningsrätt för välfärdsområdena. 

Carola Bäckström, SFP i Vanda