Välfärdsval ett komplicerat ord för en historisk händelse.

Vad är vi ute efter – är många röster så att vi får in 2 ledamöter och kan då se till att allt börjar fungera smidigt. Vi har en mycket viktig uppgift i att se till att få en bättre service på svenska och att vi kan behålla den vård vi nu har. Helst så att vi skulle kunna förbättra den och framför allt att vårdenheterna finns på alla områdena i hela Vanda-Kervo. Det är stora saker att ta i så här då Coronan tärt på vår sjukvård. Vi har förlorat en hel del av personalen inom vården och nu gäller det att locka dem tillbaka. Jag jobbade med Sote i Helsingfors i 10 år och har sett vad gott och ont det kan föra med sig. Det är viktigt att veta vilka fallgroparna är för att få det att löpa smidigt inom vården, samt den viktigaste delen, personalen som nu förs över till välfärdsområdet. Du har en viktig del i detta val och det är att komma till valurnan och ge din röst. Utan den så blir vi bara passagerare i den stora förändelsen.  Kom fram och prata med mej eller skriv åt mej till annchristine.teir@gmail.com . Nu har arbetet börjat för en hållbar vård!