Välfärdsområdetsvalet 23.1.2022

Svenska folkpartiet och Samlingspartiet i Nyland ingår valförbund i Vanda och Kervo välfärdsområde inför välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Det rör sig om ett så kallat tekniskt valförbund där SFP ställer upp 10 kandidater. Full lista är 86 kandidater.

– Vi har sedan tidigare ett fungerande samarbete med Samlingspartiet i Vanda och Kervo på kommunal nivå så att fortsätta samarbetet i välfärdsområdet är därför naturligt. Ett valförbund stärker vår ställning i området inför kommande välfärdsområdesval, konstaterar SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors

SFP:s hittills nominerade kandidater i Vanda och Kervo välfärdsområde:

Carola Bäckström, juris kandidat, överinspektör, Vanda

Jan-Erik Jeje Eklöf, verksamhetsledare, Vanda

Patrik Karlsson, pedagogie magister, vice rektor, Vanda

Jouko Nieminen, politices magister, pensionerad affärspolitiskt sakkunnig, Kervo

Ann-Christine Teir, merkonom, f.d. skötare, Vanda