SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande 10.5 / Patrik Karlsson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare Vi har haft det exceptionellt de sista året. Coronapandemin har fått många på knä på det personliga planet och även för stadens…

Förtroendeplatser

Epost: fornamn.efternamn(at)vantaa.fi – utan skandinaviska tecken (åäö)