Förtroendeplatser

Svenskspråkiga sektionen för fostran och lärande 19.1.22 -> Hanna Höglund
Sydkustens förbundsmöte 19.1.2022 ->Marianne Sieviläinen suppleant
Förtroendeuppdrag inom Svenska folkpartiet och institutioner
Sydkustens landskapsförbund Håkan Sandell ersättare, styrelse -2022

Epost: fornamn.efternamn(at)vantaa.fi – utan skandinaviska tecken (åäö)