SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande 25.01/Stefan Åstrand

Arvoisa puheenjohtaja valtuutetut ja muut kuulijat
Ärade ordförande, fullmäktigeledamöter och övriga åhörare

Uusi Yleiskaava 2020 ohjaa maankäytön kehitystä, jopa vuoteen 2050 saakka. Tässä tänään hyväksyttävässä yleiskaavassa varaudutaan siihen että Vantaan asukasmäärä kasvaa n. 4000 asukkaalla vuodessa.
Tämän vuoksi ei ole yhdentekevää mitä olemme tänään hyväksymässä. Yleiskaavaprosessi on ollut pitkä ja työ käynnistyi jo vuonna 2017 tavoitteiden asettamisella.
Keväällä 2018 käynnistyi prosessin tärkeä vaihe. Silloin jalkauduttiin asukkaiden omille kotikulmille.  Kaupunki teki valtavan ponnistuksen kiertämällä Vantaan eri alueita keskustelemassa asukkaiden kanssa suunnitelmista. Asukkailta saatiin valtava määrä kommentteja ja muutosehdotuksia. Parasta niissä oli mielestäni se että asukkaat pääsivät suoraan keskustelemaan valmistelijoiden kanssa ja näin ollen valmistelijat saivat kuulla hyvin omien asuinalueidensa tuntevien ihmisten näkemyksen.
Kuten olen prosessin kuluessa sanonut, niin olisin toivonut enemmän ymmärrystä ja vastaantuloa asukkaiden melko pieniinkin muutosehdotuksiin. Muutosehdotukset, jotka yksilön kohdalla tuntuvat isoilta mutta kaupungin laajassa kuvassa olisivat hyvin pieniä vaikutuksiltaan.

Olen tyytyväinen että tiivistävä kaupunkirakentaminen sijoittuu nykyisten taajamien tuntumaan. On tärkeää että näin saamme asukasmäärän kasvun ohjautumaan hyvän julkisen liikenteen varrelle. 

Pientaloalueelle saatu tarkennus, jossa olemassa olevia pientaloalueita suojataan sekä tarkemmin että laajemmalla alueella kuin ennen on hyvä lisäys, kiitos siitä yleiskaavatoimikunnalle ja erityisesti sen puheenjohtajalle.

Vantaan pitkä historia moottoriurheilun saralla saa arvoisensa mahdollisuuden tulevaisuudessakin. Historian perusta on luotu Keimolan moottoriradalla ja Ruskeasannan motocrossradalla.
Vantaan Lavankoon merkitty Yleiskaava2020:n moottorialue turvaa harrastelijoille mahdollisuuden jatkaa suomalaisen menestyksekkään urheilun harrastamista ja kilpailemista. Todella hienoa että onnistuimme tässä.

Uudessa Vantaan yleiskaavassa koko kaupungin pinta-alasta säilyy yli puolet maatalousmaana, virkistysalueena, viheralueena tai luonnossuojelualueena. Siksi olenkin erittäin pettynyt siihen että kaupunki lähti yksipuolisesti lisäämään metsien luonnonsuojelualueita ja lisäsi luo-alueita. Tähän päivää asti maanomistajat ovat hoitaneet, vaalineet ja rakastaneet juuri näitä alueita. Siitä on todisteena niiden olemassaolo vuosisatojen takaa.
On valitettavaa että valmistelijat eivät ymmärrä eivätkä ottaneet huomioon niitä lukuisia huomautuksia joita tähän liittyen tuli. Tässä on kyse maanomistajien toimentulon rajoittamisesta yksipuolisesti.
Maanomistajalla olisi ollut intressi hoitaa alueita hyvin kuten tähänkin saakka. Nyt heitä on kohdeltu ylimielisesti. Ympäristön monimuotoisuus olisi ollut varmistettavissa ilman näitä toimenpiteitäkin.
RKP yritti prosessin aikana ja neuvotteluissa saada tähän muutoksia mutta emme saaneet tähän riittävästi tukea. Prosessin aikana tuli kyllä taas selväksi kuka haluaa puolustaa yksityisten maanomistajien oikeuksia. Pakonomainen tarve olla kuulematta maanomistajien ääntä on saanut ikäviä piirteitä.

Håkansböle storområde skulle behöva en hypermarket och därför anser vi att en ändring i generalplanen borde göras i Portparkens område för en sådan möjlighet.

Min åsikt är att i den nordliga delen av Vanda borde riktlinjerna på landsvägen 152:n, alltså ring 4:n dras norrut på Tusby sidan. Vägen är nu på kartan utskissad till största delen på Vanda stads område genom fina, vackra landskap. Enligt tjänstemännen är vägen nu av tekniska skäl ritad på kartan där, men vägens dragning måste ses över senare. Tusby kommun har största behovet av vägen. 
Risken med denna typs vägreserveringar  kan förhindra människornas grundlagsenliga rätt till sin egendom för årtionden framåt. Ring II reserveringen i Gruvsta förhindrade områdets utveckling och människornas liv i över 50 år. Nu är reserveringen borta, men trafikplanerarna vill trots det använda korridoren för nya mindre vägar, utan utredning om hur korridoren kunde utvecklas på ett nytt och kreativt sätt. Nu verkar det så att den korridoren kommer att tjäna Helsingfors mera än Vanda.

Stefan Åstrand

Fullmäktigeledamot, sfp/Kaupunginvaltuutettu, rkp

Medlem i stadsplaneringsnämnden/Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

Suppleant i generalplanekommitten/Yleiskaavatoimikunnan varajäsen