SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande 18.5 / Patrik Karlsson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare Vi har haft det exceptionellt de sista månaderna. Coronapandemin har fått många på knä på det personliga planet och även för stadens…