SFP:s fullmäktigegruppanförande må 11.11.2018 / budget 2020 – ekonomiplan 2020-2023/ Patrik Karlsson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, Vandabor Svenska folkpartiet tackar för gott samarbete mellan partierna och ett tack även till stadsstyrelsens ordförande Sari Multala samt stadsdirektör Ritva Viljanen för…