Vanda SFP:s fullmäktigegrupps anförande 12.11 2018/Patrik Karlsson

Budget 2019 – ekonomiplan 2019-2022 Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar   Svenska folkpartiet tackar för gott samarbete mellan partierna och ett tack även till stadsdirektör Ritva Viljanen för…