SFP i Vanda fick pris

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Vanda fick pris på SFP:s partidag i Åbo på lördag. Vanda blev hedersomnämnande som årets lokalavdelning tillsammans med Esbo kommunorganisation. SFP i Vanda fick beröm för att komma igång i god tid med förberedelserna till nästa års kommunalval. Prissumman är 250 euro.

Årets lokalavdelning