Flera kommunalvalskandidater nominerade

Kandidatnomineringen till kommunalval 2017 fortsätter. Idag nominerade kommunorganisationen följande personer:

Hilkka Aura
Per-Erik Aura
Monica Jansson-Olenius
Markus Markelin
Tom Sergelius