Vanda SFP:S fullmäktigegrupps anförande 28.5.2018/Patrik Karlsson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare

 

Svenska folkpartiet vill påpeka att flera språk stärker Vandas konkurrenskraft och att satsningen på språkbad som gjorts 2018 hoppas vi att fortsätter och utvidgas. SFP tar gärna även del av hur satsningarna har burit frukt.

Att den subjektiva rätten till dagvård kommer tillbaks är bra för barnfamiljerna och stärker Vandas konkurrenskraft, men personalbristen och behörigheten måste tas med senast 2019 i budgeten så att våra barn får behörig personal på daghemmen, det är dåligt på finska sidan men på svenska sidan är det bedrövligt med 40 % obehöriga barnträdgårdslärare. Ett handlingsprogram efterlyses, vi kan inte halka efter, detta skulle i så fall betyda att barnfamiljer väljer en annan kommun. Vi måste vara konkurrenskraftiga även på denna sida.

När det gäller inomhusluften i våra daghem och skolor så är det viktigt att det satsas ordentligt så att våra barn och anställda mår bra och kan få en sund arbetsplats. De satsningar som gjorts 2018 räcker inte och vi hoppas att detta beaktas färdigt i budgeten för 2019.

Servicen på svenska får inte glömmas bort och det skulle vara bra att alla i Vanda stads ledningsgrupp tar ansvar för sin del så att den tvåspråkiga servicen skulle fungera. Det planerade svenska rummet i västra Vanda, som skall byggas i samband med Mårtensdals skola är mycket bra, men även viktigt att det finns tillräckligt med resurser för det, enligt nuvarande investeringsplan räcker det till daghem men inte något annat.

Barnskyddet fick extra resurser 2018, men inte tillräckligt, har tyvärr fått höra att familjer ser sig tvungna att flytta kommun för att barnskyddet inte kan hjälpa i Vanda, det är inte trevligt att höra. Vi måste ta ansvar som kommun och hjälpa de utsatta barnen!

RKP toivoo että sisäilmaongelmat ja lastensuojelu saavat tarvittavat resurssit ja vaadittavan huomion myös ensi vuodelle. Tärkeä on myös lastentarhanopettajaien tilanne, ei voida jatka tällä tavalla!

Patrik Karlsson

Ordförande , Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

patrik.karlsson@vantaa.fi  / 040-7286447

 

 

 

Patrik Karlsson håller SFP i Vanda:s gruppanförande

 

SFP i Vanda:s gruppanförande                Huvudstadsreg. alla fullm. gemens. möte 15.5.2018 i                                                                                  Vanda

 

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger

SFP i Vanda är inte nöjd med den av regeringen förslagna vård- och landskapsreformen i sin helhet. Vi förstår ändå att vi inte heller kan bli i denna situation där vi nu är. Vi behöver en ny vårdreform. Vi vill komma med förbättringsförslag, inte bara säga nej. Det talas om hälsovård och specialsjukvård men socialvården lyser med sin frånvaro. Vi i Vanda anser att socialvården blir förfördelad och att de svaga drabbas i synnerhet de äldre isamhället. Detta bör garanteras hur det skall skötas före reformen godkänns. Det talas om valfrihet inom vården vilket vi tycker att är mycket bra, men hur kan det bli valfrihet förde svenskspråkiga om det i lagförslaget står att de privata aktörerna skall klara av att gesvenskspråkig service i mån om möjlighet.  Vantaan RKP ei voi hyväksyä että laissa §41 1 momentin mukaan sanotaan että mahdollisuuksien mukaan voi saada palvelua ruotsiksi, tämä ei ole oikeudenmukaista. Tämä kohta pitää muuttaa!

SFP i Vanda tycker att det behövs en språklig nämnd som vi idag har i Nyland för att garantera att det även i framtiden ges service på svenska. Kuten alussa totesin, uudistettu sote reformi tarvitaan, mutta maakunta hallintohimmeliä emme tarvitse!

Till slut, beträffande tillställningen idag här i Martinussalen, tycker vi att det är synd att Vandas skattebetalare måste betala för det här spektaklet!

 

Patrik Karlsson, fullm.gruppordf. SFP i Vanda

040-7286447/ patrik.karlsson@vantaa.fi

 

 

 

 

LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK SVÅR ATT VERKSTÄLLA I HUVUDSTADSREGIONEN

Lagen om småbarnspedagogik som behandlas i riksdagen för tillfället kommer att vara svår att verkställa i huvudstadsregionen, säger ordförandena för de nämnder och sektioner som ansvarar för den svenskspråkiga undervisningen i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. ”Andan i lagförslaget är i grunden god”, säger Martina Harms-Aalto (SFP, Helsingfors). ”I dagens daghem tillämpas en ny läroplan och den pedagogiska målsättningen är på en helt annan nivå än tidigare. Med nya pedagogiska krav följer också behovet av en utbildning som ger personalen redskap att fullfölja planen”, fortsätter hon. 

Personalsituationen i städernas daghem är dock i dagens läge bekymrande. ”I Esbo är cirka 40 procent av den svenska daghemspersonalen obehörig”, säger Bo Lönnqvist (SFP, Esbo). Det är oerhört svårt att få personal till de lediganslagna tjänsterna. Om kraven ökar, blir läget ännu knepigare.

”I samband med att den nya lagen diskuteras, borde man definitivt också fundera på hur man kan öka antalet utbildningsplatser och göra dem mer lockande”, säger Kristian Rehnström (SFP, Vanda). I Vanda är läget med obehöriga i stort sett lika som i Esbo.

”Riksdagen måste förstå att lagförslagets målsättning innebär en väldigt stor utmaning”, tillägger Nina Colliander-Nyman (SFP, Grankulla).

Under onsdagen strejkade en stor del av personalen vid daghemmen mot regeringens proposition. Flera daghem var tvungna att stänga tidigare än normalt och föräldrar ombads hämta hem barnen redan efter lunch.