Östra Vanda

 

Verksamhetsplan  2017

  • arbeta för regionens svenska- och tvåspråkiga befolkningens intressen och behov.
  • samarbeta och hålla kontakt med de andra SFP-avdelningarna i Vanda.
  • hålla kontakt med SFP:S i Nyland kretsorganisation och centralstyrelse.
  • samarbete med andra, speciellt svenskspråkiga, föreningar i Vanda.
  • sträva till att hitta på nya medel för att öka föreningarnas medlemsantal.
  • avdelningen stöder de medlemmar som har förtroendeuppdrag.
  • ordna utfärder och utbildning för medlemmar.
  • höja profilen för SFP i Vanda.
  • jobba för kommunalvalet 2017
  • jobba för landskapsvalet 2018

Styrelse

Ordförande
Solveig Halonen
044-3761 083
solveig.halonen@kolumbus.fi

Viceordförande
Göran Härmälä
040-0880 539
goran.harmala@kolumbus.fi

Sekreterare
Ulf Lundström
040-0462 558
ulf.lundstrom@j-trading.fi

Kassör
Karola Asplund
050-5637 179
karola.asplund@klippan.fi

Styrelsemedlem
Ralf Asplund
040-5356 888
ralf.asplund@primafix.fi

Styrelsemedlem
Inga Härmälä
044-5333886
inga.harmala@gmail.com

Styrelsemedlem
Henrik Smeds
050- 3374700
henrik.smeds@kolumbus.fi

Styrelsemedlem
Axel Orrström
050-3782939
akke@ppj.fi