Kvinnoförbundet

Svenska Kvinnoförbundet är en organisation för kvinnor och män som vill mötas, dela erfarenheter och arbeta med kvinnosaks- och jämställdhetsfrågor. En stor del av vår verksamhet sker i våra lokalavdelningar runt omkring i Svenskfinland. Kom med i vår lokala verksamhet i Vanda och arbeta för en jämställd värld- såväl lokalt som globalt.

Styrelsen 2014-2015

Ordförande
Heli-Kaarina Degerman
040-0417635
heli-kaarina.degerman@vantaa.fi

Vice ordförande
Carita Haga
carita.haga@chaccount.fi

Sekreterare
Charlotta Vuorela
c.vuorela@elisanet.fi

Kassör
Harriet Forsman-Ryhänen
harriet.forsman-ryhanen@pp.inet.fi

Styrelsemedlem
Tonya Aurto
tonya.aurto@vantaa.fi

Styrelsemedlem
Susanne Bergström
sbergstr@gmail.com

Styrelsemedlem
Monica Pelander-Mäkelä
monica.pelander@iki.fi