Kategoriarkiv: Uncategorized

Dags för Vandalax – nomineringar tas emot fram till 4.10

Vem har jobbat för det svenska i Vanda och gjort en betydande insats för de svenskspråkiga i staden? Vem förtjänar att bli den sextonde Vandalaxen? 

Vandalaxen är en utmärkelse som Svenska kommittén tilldelar en person som gjort en betydlig insats för vandasvenskarna. Vandalaxen utses på basen av förslag från allmänheten. Samma person kan tilldelas utmärkelsen endast en gång. Utmärkelsen kan inte tilldelas Svenska kommitténs ordinarie medlem eller suppleant. Vem skulle vara värd priset? Skicka in förslag med motivering till vanda.nytt@vantaa.fi senast den 4.10. 

Vandalaxen väljs i år för sextonde gången och utmärkelsen tilldelas vinnaren på Svenska dagens fest den 6.11 kl. 18.30 på Helsinggård. Festen ordnas av Helsinge-Tusby ungdomsförbund.  

Läs mer om Svenska kommittén och dess verksamhet på hemsidan.

Stadssyrelsen tillsatte Svenska kommittén för mandatperioden 2019-2021


Från SFP fortsätter Patrik Karlsson som ordförande och Mona Lanaeus och Gea Mansner som ledamöter. Svenska kommittén består av ordförande, viceordförande och nio andra ledamöter.
På vårt första möte nu i september kunde vi konstatera att Vandaguiden nu är uppdaterad på nätet och att man kan få den utskriven på Vandainfo om man önskar (i Myrbackahuset, Dixi och Lumo).
Det är även dags att nominera årets Vandalax, senast 4.10. Nomineringen skickas till
vanda.nytt@vantaa.fi. Mer info finns på vanda.fi
Svenska kommittén lade även fram följande idéer för satsningarna under mandattiden 2019-2021:
Samarbete med och kartläggning av invånarnas och föreningarnas behov, kartläggning av och invånarkväll med temat utanförskap, övervakning av att svenskspråkiga servicen förverkligas, uppföljning av klagomål, information på svenska, påverkningsmöjligheter och kommunikation mellan kommittémedlemmar och invånare, möjligheter att nå nyinflyttade och de som har annat modersmål än finska och svenska, yrkesskolelevernas situation och yrkesskolornas resurser, löner och behörig personal inom småbarnspedagogiken, kulturupplevelser för alla, trygg ålderdom,
mångsidig aktivering, idrott på svenska, svensk kultur, samarbete mellan Vanda stad och svenska föreningar, koordinering av svenskspråkiga servicen.
Svenska kommittén kommer att göra en verksamhetsplan vid sitt möte 15.10.2019 och där prioritera och fundera när vi gör vilka satsningar. Har du ytterligare idéer så tag kontakt med undertecknad.
Patrik Karlsson, SFP, ordförande för Svenska kommittén
patrik.karlsson@vantaa.fi / 040-7286447

Rapport från Fritidsnämndens möte den 17.9.2019


Fritidsnämnden vill att simhallen i nordöstra Vanda skall tidigare läggas ett år och var klar
2023, dessutom vill vi i nämnden att den skall heta Elmo simhall.
Budgeten för fritidsnämnden/ stadskulturen ökar med 2,4 milj. euro från 2020. Detta beror
främst på personalkostnader, hyror och städ samt övervakningsutgifter.
Fritidsnämnden beslöt enhälligt att de vill att stadsstyrelsen även tar med följande saker och beaktar detta när budgeten för 2020 görs upp:

 • Kulturkoordinator till fritidsklubbar och Tempoorkester (45 000€/år)
 • Kulturföreningars och invånarföreningars verksamhet (40 000€/år)
 • Arbetare för skötsel av idrottsplatserna (ökat platser men ej pers.) 4 pers.
  (160 000€/år)
 • Hyresbidrag på 300 000 € (+ 50 000€/år under 6 år) för att få privata investerare att
  bygga en till ishall i Korso-Björkby området
 • Koordinator för att klara av fritidsklubbsgarantin för elever (regeringens mål)
  (40 000/år)
 • För att arrangera fritidsverksamhet där det finns tomma utrymmen men ingen
  personal, 2 pers. (70 000€/år)
  Nämnden godkände även en hel del ansökningar och redovisningar.

Patrik Karlsson, ledamot i fritidsnämnden