Kategoriarkiv: Uncategorized

Information om regionplanering, landskapet Nyland – vår framtid

Som bäst bereds Nylandsplanen 2050 och planen för Östersundomområdet.                            Logga in på  Nylands förbunds sidor här, där kan man ge respons om aktuell regionplanering .

Generalplanen för Vanda hittar du här.                                                                                                Tyvärr finns sidan bara på finska men är mycket viktig med tanke på de öppna tillfällena för invånarna.

Partiet tackar fältet

Nu är rösterna räknade och för Nils Torvalds och SFP blev resultatet kanske inte helt vad vi hade hoppats på. Man måste ändå komma ihåg att detta val verkligen var exceptionellt. President Niinistös popularitet var oerhört stor och många väljare tyckte att valet kändes avgjort redan från början.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till er för det viktiga jobb ni har gjort. Ni har gjort ett otroligt jobb i era kommuner. I Nyland har otaliga flyers delats ut, man har stått ute i ur och skur, och valaffischer och banderoller har satts upp. Synligheten presidentvalskampanjen har medfört är en bra grund inför kommande landskaps- och riksdagsval. Vi kommer igen!

Än en gång, ett stort tack till er alla för er insats! Utan er är SFP ingenting.

Varma hälsningar,

Jenny och Minna samt valgruppen i Vanda

SFPs representanter i Vandas beslutsorgan 2017 – 2021

SFP i Vanda har beslutit om hur förtroendeposterna partiet får i stadens beslutande organ skall fördelas under perioden 2017 – 2021. ”Generellt sett är vi ganska nöjda över de platser vi tilldelats i förhandlingarna partierna emellan och vi har relativt bra möjligheter att påverka i frågor viktiga för oss”, säger fullmäktigegruppens ordförande Patrik Karlsson.

Till suppleant i stadsstyrelsen föreslås Marianne Sieviläinen från Övitsböle. Stefan Åstrand från Kivistö föreslås bli medlem i Stadsplaneringsnämnden och suppleant i Revisionsnämnden, medan Patrik Karlsson som bor i Håkansböle skulle få en nämndplats i Fritidsnämnden och bli ordförande i Svenska kommittén. I Svenska kommittén skall Gea Mansner och Mona Lanaeus sitta som medlemmar. Till ordförande i Utbildningsnämndens svenska sektion föreslås Kristian Rehnström från Sjöskog och Susanna Lindfors som medlem. Rehnström skall också bli medlem i Utbildningsnämnden. I Social- och hälsovårdsnämnden får Ann-Christine Teir en suppleantplats.

SFPs fullmäktigegrupp består av ledamöterna Patrik Karlsson och Stefan Åstrand samt suppleanterna Kristian Rehnström och Marianne Sieviläinen.

SFPs fullmäktigegrupp 2017-2021

Totalt har SFP cirka 40 platser som beror av kommunalvalet i de olika organen, suppleanterna medräknade. Stadsfullmäktige i Vanda gör det slutliga valet av representanterna på sitt möte 12.6.2017.

Tilläggsinformation ges av:

Patrik Karlsson, fullmäktigegruppens ordförande
tfn 040 728 6447, epost patrik.karlsson@vantaa.fi