Alla inlägg av Harriet Forsman-Ryhänen

Vad gjorde SFP i Vanda på fullmäktigemöte 18.6.18?

Vi fick ta del av delårsrapporten för första kvartalet och staden har vuxit med 1000 personer och har nu drygt 224 000 invånare. Antalet arbetslösa var i slutet av mars 10 600 personer vilket är 1900 personer färre än året innan vid samma tidpunkt. Även samfundsskatten ökade med 54,5 % jämfört med ifjol.

Fullmäktige godkände de nya mark- och bostadspolitiska riktlinjerna.  SFP i Vanda lyfte upp följande saker i samband med debatten:

  • vi vill att staden även planerar privat mark, inte bara egen mark
  • vi vill inte att tvångsinlösning skall vara ett sätt för staden att få markförsäljningsinkomster
  • vi vill att det skall byggas tätt vid stadens olika centrum och vill bevara ett öppet och levande landskap

Vanda SFP:s fullmäktigegrupps anförande 18.6 2018 / Stefan Åstrand

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat

 

Olemme hyväksymässä tärkeää ohjelmaa jolla ohjataan rakentamista ja maapolitiikkaa Vantaalla. Olemme RKP:ssä lähtökohtaisesti tyytyväisiä nyt päätöksessä olevaan ohjelmaan joka ottaa huomioon monimuotoisen kehittämisen. Meillä rakennetaan tiiviisti mutta huomioiden maaseutumainen ympäristö.  Olemme saaneet meille tärkeitä asioita mukaan ohjelmaan. Ohjelmasta ei tullut liian säännöillä tai luvuilla ohjattua. Olisimme toki toivoneet vielä muutamia tarkennuksia ohjelmaan mm toimenpideteksteihin. Yhtenä kaupungin sitovina tavoitteena on maanmyyntitulot, jonka peikkona on miten kaupunki tätä kartuttaa. Asia joka on meitä hiertänyt on esimerkit jolla kaupunki on pakkolunastuksien kautta maita hankkinut, mielestämme ei yleisen tarpeen perusteluilla.  Olemme kuulleet mm lehdistön kautta ja keskusteluissa kiinteistöjohtajan sanomana että pakkolunastukset tulevat olemaan tulevaisuudessa äärimmäinen keino maanhankinnassa. Hyvä niin. Näin ollen olisi ollut perusteltua saada tästä myös täydellinen lause toimenpiteeksi missä tilanteissa voidaan käyttää etu-osto oikeutta sekä erityisesti pakkolunastuksia

En annan fråga som SFP vill lyfta fram är på vems områden staden planerar. Nu vill staden styra planeringen i första hand samt endast på sina egna marker. Vi tycker att det skulle behövts ta med också privata eller samfunds etc ägda marker med i programmet. Vi tror att behovet för att planera i kommande år inte minskar och nu redan håller staden på att planera parker till bostadsområden. Är dethär den riktning som vi vill föra Vanda vidare. Inte åtminstone SFP!

Stefan Åstrand

SFP – Östra går på teater, kom med

Välkommen med att besöka musikalen Romeo och Julia som Vanda Teaterförening uppför vid Veinin mylly den 13 juni. Shakespeares tragiska kärlekshistoria får här en helt ny uppsättning i form av svängig och medryckande musik som framförs av clowner. Pjäsen är verkligen värd att se. Priset för en biljett är 15 €. Vår lokalavdelning har reserverat 15 st. biljetter. Meddela vår sekreterare Uffe Lundström senast 8.6 om ni vill komma med! Var och en betalar sin egen biljett!

Premierade Vanda SFP:are

Följande medlemmar i SFP Vanda-Mellersta har under vårens lopp blivit premierade

Förtjänsttecken i guld med lagerkrans                                                                                                    Ulla-Stina Westman och Patrik Karlsson

Förtjänsttecken i guld                                                                                                                                            Per-Erik Aura

Förtjänsttecken i silver                                                                                                                                  Mona Lanaeus, Melker Olenius samt Michael Ek

Herrarna (från vänster): Per-Erik Aura, Melker Olenius, Patrik Karlsson, Michael Ek Damerna: Ulla-Stina Westman, Mona Lanaeus

 

Vanda SFP:s fullmäktigegrupps anförande 28.5.2018/Stefan Åstrand

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat

Vantaa kehittyy kovaa vauhtia. Saimme viime viikolla valtuustoseminaarissa kuulla että olemme eri mittareilla mitattuna suurien kaupunkien elinvoimaisin.  Hyvä näin. Mutta se myös velvoittaa meitä edelleen kehittämään meidän toimintaa. Mm maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla sitovissa tavoitteissa on edelleen mielestäni rajottavia tekijöitä. Tulevaisuudessa kaupungin tulee kaavoittaa myös enemmän yksityisessä omistuksessa olevia maita. Toivon että sitovissa tavoitteissa päästään eroon tämän tyyppisistä rajoittavista tavoitteista.

Sitovissa tavoitteissa on myös kaupungin maanmyyntivoitosta saatavia tuloja. Haluan tässä yhteydessä tuoda esille että ne eivät saa syntyä yksityisten maanomistajien selkänahasta. Niiden tulee syntyä siitä että mahdollisuuksien mukaan maksimoidaan niistä saatavia tuloja esim tehokkaalla rakentamisella.

Hur skall vi locka mera svenskspråkiga till Vanda. Vi borde göra en vision, göra mål hur vi vill att svenskspråkiga befolkningen växer. Vi måste se över att vi har en service som motsvarar förväntningarna . Bla stängningen av daghemmet i Herrgårdsforsen är inget som gör läget bättre, utan vi behöver daghem på rimlig avstånd. Om inte staden själv kan ordna, finns det säkert privata sidan som kan göra det.

Vantaalla on yllättävän paljon haja asutus alueita, jossa palvelut kaupungin osalta ovat hyvinkin huonoja. Niillä alueilla voi hyvinkin kysyä, mitä palveluita he saavat maksamalla kalliita kiinteistöveroa. Ei ole kunnallistekniikka, ei tienhoitoa. Ehdotankin esimerkiksi että kaupunki voisi ottaa kaavan ulkopuolisia teitä hoitoonsa. Tällä hetkellä meillä on linjaus tämän asian suhteen. Tämän linjauksen uudelleen valmistelua voisi toimiala ottaa käsittelyyn.

Stefan Åstrand