Alla inlägg av Harriet Forsman-Ryhänen

Information om regionplanering, landskapet Nyland – vår framtid

Som bäst bereds Nylandsplanen 2050 och planen för Östersundomområdet.                            Logga in på  Nylands förbunds sidor här, där kan man ge respons om aktuell regionplanering .

Generalplanen för Vanda hittar du här.                                                                                                Tyvärr finns sidan bara på finska men är mycket viktig med tanke på de öppna tillfällena för invånarna.

Fullmäktigetal 5.3.2018.

Ärade ordförande, fullmäktige samt andra åhörare

 

Såsom vi vet är generalplanen en långsiktig plan, genom vilken staden styr sin utveckling i den riktning som vi önskar. Ja alltså vi alla som bor i Vanda, såsom också vi förtroendevalda, inte enbart tjänstemännen. Det är inte en plan som staden utarbetar för sin eget behov utan  den skall styra stadens utveckling tillsammans med oss alla för att Vanda också i fortsättningen är attraktiv och lever med i tiden.

RKP on isossa kuvassa tyytyväinen laadittuihin tavoitteisiin. Näyttää siltä että tavoitteet on ladittu hyvässä hengessä niin että kaikki ovat saaneet tavoitteitaan kirjattua ja voidaan tässä vaiheessa edetä erittäin leveällä auralla, joka sekin on hyvä, koska kaupunki on erillainen eri puolilla Vantaata.

Muutamia asioita nostan kuitenkin jatko työskentelylle pohdittavaksi. Vantaalla asutaan kaupungin ja maaseudun rajapinnassa. Tavoitteissa on mainittu että yleiskaava ohjaa maanseutualueen maankäytön kehittämistä. Vantaalainen maaseutu koostuu erillaisista alueista ja että on tarkoitus selvittää miten maaseutuasutuksen nykyinen mitoitus on toteutunut ja onko tarpeellista lähteä temmeltämään maaseudulle isommin. Yksi vaihtoehto on että jos ei ole selkeätä tarvetta eikä löydy yhteistä tahtotilaa onyksivaihto että arvioimme sen esim 10 vuoden päästä uudelleen. Keskitytään alueellisiin taajamiin ja kehäradan ympärille. Toinen asia on vanhan ja uuden yhdistäminen. Näyttää tällä hetkellä olevan kaupungin tapana että puisto alueiksi hankitut maa alueet muutetaan tuosta noin vain rakennusmaaksi. Tätä suuntaa emme RKP:ssä katso mitenkään suopeasti, koska se tarkoittaa että maa on aikoinaan hankittu ihan eri hinnalla kuin mikä sen arvo on sitten kaava muutoksen jälkeen.

SFP vill att staden börjar i god tid och sammarbeta med privata markägare och tar det i beaktande i generalplanens fortsättnings arbete att staden har ganska litet av egen mark. Man skall respektera privata markägarna.

Tack

Stefan Åstrand

Partiet tackar fältet

Nu är rösterna räknade och för Nils Torvalds och SFP blev resultatet kanske inte helt vad vi hade hoppats på. Man måste ändå komma ihåg att detta val verkligen var exceptionellt. President Niinistös popularitet var oerhört stor och många väljare tyckte att valet kändes avgjort redan från början.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till er för det viktiga jobb ni har gjort. Ni har gjort ett otroligt jobb i era kommuner. I Nyland har otaliga flyers delats ut, man har stått ute i ur och skur, och valaffischer och banderoller har satts upp. Synligheten presidentvalskampanjen har medfört är en bra grund inför kommande landskaps- och riksdagsval. Vi kommer igen!

Än en gång, ett stort tack till er alla för er insats! Utan er är SFP ingenting.

Varma hälsningar,

Jenny och Minna samt valgruppen i Vanda