Vandas riksdagskandidater

Tre kandidater från Vanda är uppställda i riksdagsvalet. Läs mera om dem på deras egna sidor.

Patrik Karlsson – följ med hans Facebook-sida
Kristian ”Kalle” Rehnström – www.rehnstrom.fi eller hans Facebook-sida
Allan Buss – hemsidan är under arbete, vi uppdaterar