VALTIDER

VILKET VAL?

Presidentvalet 2018 

 

NÄR?
Den första omgången:

  • valdag söndagen den 28 januari 2018
  • förhandsröstning i hemlandet 17-23 januari 2018
  • förhandsröstning utomlands 17-20 januari 2018

Den andra omgången:

  • valdag söndagen den 11 februari 2018
  • förhandsröstning i hemlandet 31 januari – 6 februari 2018
  • förhandsröstning utomlands 31 januari – 3 februari 2018

 

Förhandsröstning:

 

Att rösta hemma:

Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta hemma.

I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun.
Tiden för anmälan till presidentvalet 2018 går ut den 16 januari 2018 kl. 16.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

 

MERA INFO: www.vaalit.fi/sv