SFP vill ha den subjektiva rätten tillbaks i Vanda

SFP:s fullmäktige grupp i Vanda kommer att jobba för att den subjektiva rätten till dagvård blir liknande som i resten av huvudstadsregionen i höstens budgetförhandlingar.

Vi vill vara konkurrenskraftiga och oberoende av var du bor i huvudstadsregionen skall barnfamiljer behandlas på liknande sätt. Vi har märkt att vårt beslut från ifjol har varit svårt för många barnfamiljer och vill inte att familjerna väljer en annan kommun. Detta skulle göra att svenskspråkiga barnfamiljer känner att Vanda skulle vara en ännu mer attraktiv kommun än idag. Vi vill ändra den svenska servicen inom småbarnsfostran i Vanda och på långsikt skolväsendet. Vi vill ha dagvård där det är lätt tillgängligt för familjerna. Vi måste kunna vara flexibla och se till barnets och familjens bästa.