VALTIDER

VILKET VAL?

Presidentvalet 2018 

 

NÄR?
Den första omgången:

  • valdag söndagen den 28 januari 2018
  • förhandsröstning i hemlandet 17-23 januari 2018
  • förhandsröstning utomlands 17-20 januari 2018

Den andra omgången:

  • valdag söndagen den 11 februari 2018
  • förhandsröstning i hemlandet 31 januari – 6 februari 2018
  • förhandsröstning utomlands 31 januari – 3 februari 2018

 

Förhandsröstning:

 

Att rösta hemma:

Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta hemma.

I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun.
Tiden för anmälan till presidentvalet 2018 går ut den 16 januari 2018 kl. 16.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

 

MERA INFO: www.vaalit.fi/sv

SFP vill ha den subjektiva rätten tillbaks i Vanda

SFP:s fullmäktige grupp i Vanda kommer att jobba för att den subjektiva rätten till dagvård blir liknande som i resten av huvudstadsregionen i höstens budgetförhandlingar.

Vi vill vara konkurrenskraftiga och oberoende av var du bor i huvudstadsregionen skall barnfamiljer behandlas på liknande sätt. Vi har märkt att vårt beslut från ifjol har varit svårt för många barnfamiljer och vill inte att familjerna väljer en annan kommun. Detta skulle göra att svenskspråkiga barnfamiljer känner att Vanda skulle vara en ännu mer attraktiv kommun än idag. Vi vill ändra den svenska servicen inom småbarnsfostran i Vanda och på långsikt skolväsendet. Vi vill ha dagvård där det är lätt tillgängligt för familjerna. Vi måste kunna vara flexibla och se till barnets och familjens bästa.

SFPs representanter i Vandas beslutsorgan 2017 – 2021

SFP i Vanda har beslutit om hur förtroendeposterna partiet får i stadens beslutande organ skall fördelas under perioden 2017 – 2021. ”Generellt sett är vi ganska nöjda över de platser vi tilldelats i förhandlingarna partierna emellan och vi har relativt bra möjligheter att påverka i frågor viktiga för oss”, säger fullmäktigegruppens ordförande Patrik Karlsson.

Till suppleant i stadsstyrelsen föreslås Marianne Sieviläinen från Övitsböle. Stefan Åstrand från Kivistö föreslås bli medlem i Stadsplaneringsnämnden och suppleant i Revisionsnämnden, medan Patrik Karlsson som bor i Håkansböle skulle få en nämndplats i Fritidsnämnden och bli ordförande i Svenska kommittén. I Svenska kommittén skall Gea Mansner och Mona Lanaeus sitta som medlemmar. Till ordförande i Utbildningsnämndens svenska sektion föreslås Kristian Rehnström från Sjöskog och Susanna Lindfors som medlem. Rehnström skall också bli medlem i Utbildningsnämnden. I Social- och hälsovårdsnämnden får Ann-Christine Teir en suppleantplats.

SFPs fullmäktigegrupp består av ledamöterna Patrik Karlsson och Stefan Åstrand samt suppleanterna Kristian Rehnström och Marianne Sieviläinen.

SFPs fullmäktigegrupp 2017-2021

Totalt har SFP cirka 40 platser som beror av kommunalvalet i de olika organen, suppleanterna medräknade. Stadsfullmäktige i Vanda gör det slutliga valet av representanterna på sitt möte 12.6.2017.

Tilläggsinformation ges av:

Patrik Karlsson, fullmäktigegruppens ordförande
tfn 040 728 6447, epost patrik.karlsson@vantaa.fi