Patrik Karlsson håller SFP i Vanda:s gruppanförande

 

SFP i Vanda:s gruppanförande                Huvudstadsreg. alla fullm. gemens. möte 15.5.2018 i                                                                                  Vanda

 

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger

SFP i Vanda är inte nöjd med den av regeringen förslagna vård- och landskapsreformen i sin helhet. Vi förstår ändå att vi inte heller kan bli i denna situation där vi nu är. Vi behöver en ny vårdreform. Vi vill komma med förbättringsförslag, inte bara säga nej. Det talas om hälsovård och specialsjukvård men socialvården lyser med sin frånvaro. Vi i Vanda anser att socialvården blir förfördelad och att de svaga drabbas i synnerhet de äldre isamhället. Detta bör garanteras hur det skall skötas före reformen godkänns. Det talas om valfrihet inom vården vilket vi tycker att är mycket bra, men hur kan det bli valfrihet förde svenskspråkiga om det i lagförslaget står att de privata aktörerna skall klara av att gesvenskspråkig service i mån om möjlighet.  Vantaan RKP ei voi hyväksyä että laissa §41 1 momentin mukaan sanotaan että mahdollisuuksien mukaan voi saada palvelua ruotsiksi, tämä ei ole oikeudenmukaista. Tämä kohta pitää muuttaa!

SFP i Vanda tycker att det behövs en språklig nämnd som vi idag har i Nyland för att garantera att det även i framtiden ges service på svenska. Kuten alussa totesin, uudistettu sote reformi tarvitaan, mutta maakunta hallintohimmeliä emme tarvitse!

Till slut, beträffande tillställningen idag här i Martinussalen, tycker vi att det är synd att Vandas skattebetalare måste betala för det här spektaklet!

 

Patrik Karlsson, fullm.gruppordf. SFP i Vanda

040-7286447/ patrik.karlsson@vantaa.fi

 

 

 

 

LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK SVÅR ATT VERKSTÄLLA I HUVUDSTADSREGIONEN

Lagen om småbarnspedagogik som behandlas i riksdagen för tillfället kommer att vara svår att verkställa i huvudstadsregionen, säger ordförandena för de nämnder och sektioner som ansvarar för den svenskspråkiga undervisningen i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. ”Andan i lagförslaget är i grunden god”, säger Martina Harms-Aalto (SFP, Helsingfors). ”I dagens daghem tillämpas en ny läroplan och den pedagogiska målsättningen är på en helt annan nivå än tidigare. Med nya pedagogiska krav följer också behovet av en utbildning som ger personalen redskap att fullfölja planen”, fortsätter hon. 

Personalsituationen i städernas daghem är dock i dagens läge bekymrande. ”I Esbo är cirka 40 procent av den svenska daghemspersonalen obehörig”, säger Bo Lönnqvist (SFP, Esbo). Det är oerhört svårt att få personal till de lediganslagna tjänsterna. Om kraven ökar, blir läget ännu knepigare.

”I samband med att den nya lagen diskuteras, borde man definitivt också fundera på hur man kan öka antalet utbildningsplatser och göra dem mer lockande”, säger Kristian Rehnström (SFP, Vanda). I Vanda är läget med obehöriga i stort sett lika som i Esbo.

”Riksdagen måste förstå att lagförslagets målsättning innebär en väldigt stor utmaning”, tillägger Nina Colliander-Nyman (SFP, Grankulla).

Under onsdagen strejkade en stor del av personalen vid daghemmen mot regeringens proposition. Flera daghem var tvungna att stänga tidigare än normalt och föräldrar ombads hämta hem barnen redan efter lunch.

 

 

Intressegruppen för stadsplanering informerar

Välkommen och höra på planerna om den nya mark- och bostadspolitiska programmet som är under bearbetning och skall godkännas i fullmäkige i juni. Som föredragare har vi från Vanda Stad fastighetsdirektören Antti Kari, som presenterar nuläget i programmet. Presentationen går på finska.

Tid: Tisdag 10.4 kl 18.00

Plats:Björkhem, Vandaforsvägen 4

Anmälningar tas emot av Stefan Åstrand, stefan.astrand@elisanet.fi

Välkommen

Stefan Åstrand

Fullmäktigeledamot, SFP / Medlem i stadsplaneringsnämnden